English Lithuanian
Paskelbta: 2022-04-12 16:00:00 CEST
AB Šiaulių bankas
Nuosavų akcijų įsigijimas ar netekimas

Darbuotojų opcionų suteikimas, patvirtinimas ir įgyvendinimas

  AB Šiaulių bankas (toliau - Bankas) 2022 m. balandžio 8 d. trisdešimt penkiems Banko grupės darbuotojams, kaip dalį metinio kintamojo atlygio už 2021 metus, suteikė opciono teisių 2025 m. balandžio 11 d. gauti 1 745 114 Banko akcijų.

   Bankas taip pat patvirtino proporcingą dalį (vieną trečiąją) už 2020, 2019 ir 2018 metų darbuotojų veiklos rezultatus suteiktų opcionų teisių: 2024 m. balandžio 12 d. vykdytinų  opcionų – 757 526 akcijas, 2023 m. balandžio 14 d. vykdytinų opcionų – 830 437 akcijas ir 2022 m. balandžio 12 d. vykdytinų opcionų – 930 704 akcijas.

  2022 m. balandžio 12 d. įgyvendinti už 2018 metų veiklos rezultatus suteikti Darbuotojo opcionai. Įgyvendinant šiuos opcionus trisdešimt trims Banko grupės darbuotojams perduotos 2 792 096 Banko akcijos. Po šio akcijų perdavimo Bankas nuosavų akcijų neturi.

Papildoma informacija
Pranas Gedgaudas
Projektų vadovas
tel. (841) 595 653, pranas.gedgaudas@sb.lt