Paskelbta: 2021-07-20 12:17:14 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. liepos 19 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-07-20 12:17 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. liepos 19 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 41,2695 4,1193 239,194 160582,0718
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 44,1751 0 17,4152 477565,4951
INVL Baltijos fondas 45,8134 312,573178 0,236918 210896,290446

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com