Paskelbta: 2020-05-21 17:40:00 CEST
Ignitis gamyba
Pranešimas apie esminį įvykį

Priimtas sprendimas išbraukti AB „Ignitis gamyba“ akcijas iš AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos

AB „Ignitis gamyba“, kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika (toliau – GEN ir Bendrovė). Bendras AB „Ignitis gamyba“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571.

Bendrovė informuoja, kad 2020 m. gegužės 21 d. AB Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą išbraukti GEN akcijas iš Oficialiojo prekybos sąrašo.

Atsižvelgiant į finansinių priemonių pasiskirstymą tarp investuotojų ir galimą išbraukimo iš Oficialiojo sąrašo poveikį investuotojų interesams, GEN akcijos bus išbrauktos nuo 2020 m. liepos 1 d. (paskutinė akcijų prekybos Nasdaq Vilnius diena yra 2020 m. birželio 30 d.).

2019-12-04 Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą išbraukti GEN akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.

Kaip jau buvo skelbta anksčiau, nuo 2020 m. gegužės 18 d. yra įgyvendinimas privalomas GEN akcijų išpirkimo procesas. Bendrovės akcininkai jiems priklausančias akcijas „Ignitis grupei“ turi parduoti per 90 kalendorinių dienų. Paskutinė diena, kai galima parduoti akcijas privalomo išpirkimo metu, yra 2020 m. rugpjūčio 17 diena. Tai reiškia, kad Bendrovės akcininkai iki šios datos galės parduoti akcijas per Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržą, nepriklausomai nuo to, kad Bendrovės akcijos jau bus išbrauktos iš prekybos sąrašo.

Daugiau informacijos: Tadas Markevičius, Ryšių su visuomene projektų vadovas, tel. +370 676 28911, el. paštas tadas.markevicius@ignitis.lt