English Estonian
Avaldatud: 2019-07-02 14:54:53 CEST
Arco Vara
Börsiteade

Arco Vara AS dividendimakse ex-päev

Arvestades, et dividende saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 05.07.2019 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga, informeerib Arco Vara AS, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 04.07.2019. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2018. majandusaasta eest.

Arco Vara AS maksab dividende aktsionäridele netosummas 0,01 eurosenti ühe aktsia kohta 12.07.2019.


Evelin Kanter
Peajurist
Arco Vara AS
+372 6144 630
evelin.kanter@arcovara.com