English Estonian
Avaldatud: 2020-07-02 10:12:59 CEST
Tallinna Sadam
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

ASi Tallinna Sadam aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

ASi Tallinna Sadam (edaspidi: Tallinna Sadam) juhatus tegi 05.06.2020 aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata.

Üldkoosoleku teade avaldati 05.06.2020 börsi infosüsteemis, Tallinna Sadama kodulehel https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/ ning päevalehes „Postimees“. Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 19.06.2020 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ning elektroonilise hääletuse periood oli 22.-29.06.2020.

Aktsionäride üldkoosoleku otsuseid hääletas 106 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 218 876 934 häält ehk 83,22% kogu aktsiakapitalist. Kui aktsionär jättis hääletamata, loeti, et ta hääletas vastu.

Tallinna Sadama aktsionärid võtsid 29.06.2020 vastu järgmised otsused:

1. 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

1.1. Kinnitada ASi Tallinna Sadam 2019. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 218 872 934 häält ehk 83,22% häältest.

2. Kasumi jaotamine

2.1. Kinnitada 2019. aasta majandusaasta kasum 44 403 995 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum (koos 2019. aasta kasumiga) 51 262 653 eurot.
2.2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 1 742 002 eurot.
2.3. Maksta aktsionäridele dividendi 0,115 eurot aktsia kohta, kokku summas 30 245 000 eurot.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 218 872 934 häält ehk 83,22% häältest.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 13.07.2020 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 10.07.2020. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2019. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 20.07.2020.

3. Nõukogu liikmete valimine

Vastavalt ASi Tallinna Sadam nimetamiskomitee esitatud ettepanekule:

3.1. Kutsuda ASi Tallinna Sadam nõukogust tagasi Aare Tark, Raigo Uukkivi, Ahti Kuningas, Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo, Maarika Liivamägi volituste lõppemisega 30.06.2020.
3.2.  Valida ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmeteks Aare Tark, Raigo Uukkivi, Ahti Kuningas, Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo, Maarika Liivamägi, Riho Unt ja Veiko Sepp volituste tähtajaga 01.07.2020 kuni 30.06.2022.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 207 999 488 häält ehk 79,09% häältest.

Üldkoosoleku protokoll avalikustatakse hiljemalt 06.06.2020 Tallinna Sadama veebilehel https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee