Avaldatud: 2020-02-11 07:00:00 CET
LHV Group
Börsiteade

LHV Groupi 2020. aasta finantsplaan ja viieaastane finantsprognoos

AS-i LHV Group käesoleva aasta finantsplaani järgi kasvavad konsolideerimisgrupi tulud 2020. aastal 29% ja kulud 18%, mis annab konsolideeritud puhaskasumi kasvuks tänavu 33%. Ärimahtude osas prognoosib LHV tänavuseks aastaks 28% laenuportfelli kasvu, 25% hoiuste mahu kasvu ja 15% hallatavate fondide mahu kasvu.

VõtmenäitajadFP20202019
Maksude-eelne kasum42,031,3+34%
Laenud (mln eurot)21651687+28%
Hoiused (mln eurot)31272701+16%
Fondide maht (mln eurot)15761374+15%
Kulu/tulu suhe48,5%53,2%-4,7 pp
ROE (tulumaksueelne; omanike osa)18,1%16,2%+1,9 pp
Kapitali adekvaatsus17,5%18,0%-0,5 pp

* Ärimahud toodud miljonites eurodes

Finantsplaani järgi kasvab 2020. aastal LHV Groupi konsolideeritud laenude maht 478 mln euro võrra, sh ettevõtete panganduse laenud 209, jaelaenud 199 ning finantsvahendajate laenud 70 mln euro võrra. Hoiuste kasv summas 426 mln eurot on plaanitud peamiselt tavahoiuste arvelt summas 575 mln eurot, finanstvahendajate hoiused kasvavad 224 mln eurot ja hoiuseplatvormide kaudu kaasatud hoiused vähenevad 373 mln eurot (plaani järgi asendatakse need pandivõlakirjadega summas 250 mln eurot). Fondide mahu kasv on seotud klientide maksete jätkumisega, aga ka fondide tootlusega, mida suuremate fondide XL ja L puhul on eeldatud 5,6%.

Kulu/tulu suhe on paranemas tänu Danske eraisikute portfelli lisandumisele 2019. aasta lõpus, mis suurendab kuiseid tulusid ligi 0,9 mln eur võrra. Kuivõrd LHV Group on väljendanud soovi tehingu tarbeks kaasatud kallima hinnaga välishoiused asendada 2020. aastal pandivõlakirjadega, vähendab see kulusid ja mõjutab positiivselt kulu-tulu suhet. Eesmärgiks seatud 20% suurust maksude-eelset omakapitali tootlust me finantsplaani järgi 2020. aastal ei saavuta, sest ühe aastaga ei õnnestu asendada 2019. aasta septembris toimunud järsku pensionifondide valitsemistasu langust.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:
"Tänaseks on LHV-st kujunenud suurim ja kõige kiiremini kasvav kohalikul kapitalil põhinev finantsgrupp ja kapitalipakkuja Eestis. Oleme jõudnud igapäevapanganduses suuruselt kolmandaks pangaks Eestis ja jätkame suuruselt teise pensionifondide valitsejana. Finantsprognoos väljendab selgelt meie pikaajalisi kasvuambitsioone.

Eestis on meie eesmärgiks üle-eestiline suurenev kliendibaas. Vaatamata klientide arvu jõudsale kasvule on meie eesmärgiks pakkuda kvaliteetseimat teenindust. Eraisikutele pakume kodulaenu kõikides Eesti linnades, laia sularahaautomaatide võrgustikku, tugevaid elektroonilisi kanaleid ning ainsa pangana Eestis tasuta välkmakseid. Soovime saada ülekaalukaks turuliidriks investeerimisteenuste osutamisel, senist terviklikuimat teenuste pakkumist täiendavad Balti aktsiate tasuta kauplemis- ja hoidmisvõimalused. Ettevõtete suunal oleme võimelised sisuliselt finantseerima kõiki Eesti ettevõtteid.

Ühendkuningriigi filiaali kaudu pakume finantsvahendajatele makseteenuste infrastrukuuri koos reaalaaja euro- ja naelamaksetega, sobivatel tingimustel ka likviidsuslaenusid. Ärisuuna lähiaastate eesmärgiks on laiendada ka tooteportfelli ja kliendisegmente.

LHV Varahalduse eesmärgiks on pensionifondide kõrge tootluse saavutamine. Saame keskenduda börsivälistele erakapitali- ja kinnisvarainvesteeringutele, mille eeldatav tootlus on noteeritud väärtpaberite omast kõrgem. Kõrgema klientidele saavutatud tootluse korral on võimalik edukustasu teenimise kaudu asendada ka langenud valitsemistasu, kuid tootluse lühiperioodide raskesti ennustatavuse tõttu ei ole me sellega finantsprognoosis arvestanud. Kuna nii tootlused kui ka võrdlusindeks on avalikud, on seda investoritel siiski võimalik tinglikult arvestada. Edukustasu teenimise korral kajastame seda tuludes korra aastas.

Meie edasisele kasvule loob hea baasi klientide rekordiline lisandumine alates 2019. aasta sügisest, Danske eralaenude portfellist lisanduvad tulud ning paranev kulu-tulu suhe. Meie laenulimiidid suurenevad ning suudame finantseerida üha suuremat hulka kliente. Laenude allahindlused oleme võtnud arvesse pigem konservatiivsel tasemel."

Finantsprognoos 2020–2024

Ühtlasi avalikustab AS LHV Group järgmise viie aasta finantsprognoosi. Prognoosi kohaselt kasvavad grupi tulud järgneval viiel aastal keskmiselt 19%, samal ajal kui kulud kasvavad keskmiselt 11% aastas. Prognoosi kohaselt jõuab LHV konsolideeritud puhaskasum 26%-lise keskmise aastakasvuga 2024. aastaks ligi 91 miljoni euroni.

VõtmenäitajadFP2019FP2021FP2022FP2023FP2024
Maksude-eelne kasum42,051,169,387,2104,4
Laenud21652706322937544304
Hoiused31273830442752096004
Fondide maht15761395157117611967
Kulu/tulu suhe48,5%47,6%41,4%38,4%36,4%
ROE (maksueelne; omanike osa)18,1%20,5%22,2%23,4%23,4%
Kapitali adekvaatsus17,5%18,1%18,3%18,9%19,5%

* Ärimahud toodud miljonites eurodes

Võrreldes 2019. aasta lõpuga peaksid viie aastaga laenude-, hoiuste- ja fondide maht kasvama vastavalt 2617 mln, 3303 mln ja 593 mln euro võrra. Laenude ja hoiuste puhul tähendab see mahtude kahekordistamist. Kulu-tulu suhte paranamine on seotud suurema efektiivsusega, aga ka finantsvahendajate ärisuuna madalama kulubaasiga. Prognoosi kohaselt mõjutab 2021. aasta tulemusi negatiivselt pensionireform, mille tulemusena tuleb LHV Varahalduses allahinnata klientide müügikuludega seotud immateriaalne vara. See allahindlus ei ole rahavooline ega mõjuta omavahendeid. Alates 2021. aastast on eeldatud maksude-eelse omakapitali taastumist üle 20% ning alates 2023. aastast on eesmärgiks puhaskasumil põhineva omakapitali tootluse 20% suurune tase.

LHV Group avaldab viie aasta finantsprognoose sooviga jagada investoritele läbipaistvalt ettevõtte pikaajalisi sihte ja trende. Viie aasta jooksul võib ettevõte ja majanduskeskkond oluliselt muutuda.

LHV Group muudab 2020. aasta finantsplaani juhul, kui muutub tõenäoliseks planeeritava puhaskasumi rohkem kui 10% ulatuses erinevus finantsplaanist. Viie aasta prognoosi uuendab ettevõte taas 2021. aasta alguses või vajadusel koos 2020. aasta finantsplaani muudatustega.

Finantsplaanide investoreile ja ajakirjanikele tutvustamiseks korraldab LHV pressibriifingu 11. veebruaril kell 11.00 LHV Tallinna kontoris (City Plaza, Tartu mnt 2) 21. korrusel. Palume osalemisest teatada aadressil priit.rum@lhv.ee.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 440 inimese. LHV pangateenuseid kasutab üle 207 000 kliendi ja LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 176 000 aktiivse kliendi.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee 

Manus


LHV Group Finantsplaan 2020 ET.pdf