Publicēts: 2021-02-27 22:17:39 CET
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2020. gada 12 mēnešu starpperiodu pārskats.

Latvija, 2021-02-27 22:17 CET -- AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2020. gada 12 mēnešu starpperiodu pārskats apstiprināts Valdes sēdē 2021. gada 26. februārī.

         Valdes loceklis Juris Imaks, tel. 29512492


LJMC_LV_12M 2020_Final_.pdf