Paskelbta: 2019-07-11 15:20:00 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovų sandorius

 Pranešimas apie emitento vadovo sandorius dėl emitento vertybinių popierių (žr. priedą).

Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 102


Priedas


Pranesimas apie vadovu sandorius.pdf