Paskelbta: 2011-10-06 10:37:57 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

CORRECTION: Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo aukcionas

Pataisyta maksimali vieno aukciono dalyvio nekonkurencinių pavedimų apimtis dėl aukciono dalyvių skaičiaus pasikeitimo.

2011 m. spalio 10 d. įvyks Vyriausybės vertybinių popierių aukcionas. Aukciono dalyviai gali teikti konkurencinius ir nekonkurencinius pavedimus. Konkurenciniai pavedimai teikiami rinkos VSE New Issue Yield, o nekonkurenciniai - rinkos VSE New Issue Yield Non pavedimų knygose. Išleidžiamos emisijos parametrai:

 

Vertybinių popierių rūšis iždo vekseliai
VVP ISIN kodas LT0000600066
Emisijos apimtis nustatoma aukciono metu
Valiuta, kuria nominuota emisija LTL
Nominalioji vertė, Lt 100
Vertybinių popierių galiojimo trukmė, d. 364
Apmokėjimo data 2011-10-12
Išpirkimo data 2012-10-10
Nekonkurencinių pavedimų tenkinimo apimtis pagal nominalią vertę, Lt 24 000 000
Maksimali vieno aukciono dalyvio nekonkurencinių pavedimų apimtis, Lt 3 000 000
Pelningumo riba, % neskelbiama
Pavedimų knyga konkurenciniams pavedimams LTGC000012E
Pavedimų knyga nekonkurenciniams pavedimams LTGN000012E

 

Vertybiniai popieriai išperkami sumokant jų turėtojams visą nominaliąją vertę. Apmokėti vertybiniai popieriai įtraukiami į reguliuojamą rinką – AB NASDAQ OMX Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

Rinkos operacijų departamentas
Tel. 8 5 2195707