Danish
Offentliggjort: 2024-03-05 09:01:42 CET
PFA Invest
Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 20. marts 2024 kl. 16.00 i

Investeringsforeningen PFA Invest

Generalforsamlingen finder sted hos PFA Pension, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø. Generalforsamlingen afholdes fysisk, og der er ikke mulighed for elektronisk deltagelse.

Tilmelding til generalforsamlingen eller fuldmagtsafgivelse kan ske fra og med den 5. marts 2024 på investorportalen eller pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com og skal ske senest søndag den 17. marts 2024. Fuldmagtsblanket er vedlagt som bilag 3 til indkaldelsen.

Ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen er desuden betinget af, at man besidder andele i foreningen mindst 1 uge før datoen for generalforsamlingens afholdelse, dvs. onsdag den 13. marts 2024.

Dagsorden med fuldstændige forslag og tilhørende bilag, herunder årsrapport for 2023 med tilhørende revisionspåtegning, vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor fra og med 5. marts 2024 samt være tilgængelige på www.pfainvest.dk fra samme dato.

København, den 5. marts 2024

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen PFA Invest

Vedhæftede filerBilag 1 - Arsrapport 2023.pdf
Bilag 2 - Reviderede vedtgter.pdf
Bilag 3 - Fuldmagtsblanket.pdf
Indkaldelse til ordinr generalforsamling.pdf