Paskelbta: 2021-07-26 15:10:00 CEST
INVL Baltic Real Estate
Kita informacija

Įregistruota nauja „INVL Baltic Real Estate“ įstatų redakcija

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja, kad 2021 m. liepos 26 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota Bendrovės nauja įstatų redakcija. Ji buvo patvirtinta 2021 m. balandžio 29 d. vykusiame Bendrovės akcininkų susirinkime.

Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, įregistruoti įstatai bus pateikti Lietuvos banko Finansų rinkos Priežiūros tarnybai, kad būtų gautas leidimas Bendrovės steigimo dokumentų pakeitimui.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas 
El. paštas vytautas.baksinskas@invl.com

PriedasINVL Baltic Real Estate_istatai_iregistruota 2021-07-26.pdf