English Lithuanian
Paskelbta: 2024-05-15 08:03:00 CEST
Ignitis grupė
Tarpinė informacija

Už 2024 m. 3 mėn. laikotarpį tarpinis pranešimas: tęsiama Žaliųjų pajėgumų Portfelio plėtra

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) publikuoja už 2024 m. 3 mėn. laikotarpį tarpinį pranešimą, kuris pridėtas prie šio pranešimo, bei skelbia, kad Grupės Koreguotas EBITDA siekė 181,7 mln. Eur (+21,2 proc., palyginti su 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu). Augimas užfiksuotas visuose segmentuose, išskyrus Rezervinių pajėgumų segmentą. Elektros tiekimo privatiems klientams veikla Sprendimų klientams segmente išliko nuostolinga (-8,2 mln. Eur). Žaliųjų pajėgumų segmento rezultatas ir toliau sudaro didžiausią Grupės Koreguoto EBITDA dalį (42,4 proc. Grupės Koreguoto EBITDA).

Grupės Investicijas, palyginti su 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu, padidinome 73,4 proc. iki 209,5 mln. Eur. Du trečdaliai Investicijų buvo nukreipti į Žaliųjų pajėgumų segmentą, 90,5 proc. Investicijų – Lietuvoje. Atitinkamai, Investicijos į šį segmentą išaugo tris kartus ir siekė 138,9 mln. Eur. Didžiąją jų dalį sudarė Investicijos į naujus sausumos vėjo parkus.

Grupės finansinio sverto rodikliai išliko stiprūs. FFO / Grynosios skolos rodiklis išliko solidžiame 28,9 proc. lygyje (2023 m. gruodžio 31 d. – 29,4 proc.).

Verslo plėtra

2024 m. 3 mėn. laikotarpiu Žaliųjų pajėgumų Portfelį padidinome iki 7,4 GW (nuo 7,1 GW), Veikiančių pajėgumų – iki 1,4 GW (nuo 1,3 GW). Grupės Užtikrinti pajėgumai išliko 2,9 GW.

Pasiekėme reikšmingus Žaliųjų pajėgumų Portfelio plėtros ir vystymo etapus, tame tarpe:
– kartu su partneriu CIP buvome paskelbti konkurso dėl teisių vystyti jūrinio vėjo parką Estijos Livii 1 jūrinėje teritorijoje laimėtojais ir traktuojame šią teritoriją kaip Liivi 2 teritorijos (užsitikrintos 2023 m. gruodžio mėn.) išplėtimą;
– Silezijos VP I (50 MW) Lenkijoje pasiekė komercinės veiklos pradžią;
– užtikrinome prijungimą prie tinklo pirmiesiems energijos kaupimo įrenginių sistemos (angl. BESS) ankstyvos stadijos projektams (<190 MW) Lietuvoje;
– pateikėme pasiūlymą antrojo Lietuvos 700 MW jūrinio vėjo parko konkurse. Dėl nepakankamo dalyvių skaičiaus konkursas neįvyko, tačiau tikimasi, kad jis įvyks peržiūrėjus konkurso sąlygas.

Tinklų segmente bendras įdiegtų išmaniųjų skaitiklių skaičius viršijo 836 tūkst.

Sprendimų klientams segmente toliau plečiame elektromobilių įkrovimo tinklą Baltijos šalyse ir užsitikrinome reikšmingą skaičių lokacijų, kuriose bus įrengtos 67 elektromobilių įkrovimo prieigos.

Tvarumas

Žaliosios gamybos dalis, palyginti su 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu, sumažėjo 15,7 p. p. iki 79,9 proc. dėl atitinkamai išaugusios gamybos KCB (Rezerviniai pajėgumai).

Palyginti su 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu, 60,4 proc. sumažinome 2 apimties ŠESD emisijas. Tuo tarpu 1 ir 3 apimties emisijos išaugo atitinkamai 49,4 proc. ir 5,5 proc. Bendros emisijos siekė 1,61, mln. t CO2 ekv. ir, palyginti su 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu, išaugo 12,5 proc.

Anglies dioksido išmetimo intensyvumas, susijęs su 1 ir 2 apimties ŠESD kiekiu palyginti su 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu, sumažėjo 33,8 proc. iki 220 g CO2 ekv./kWh dėl išaugusios elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių ir sumažėjusių 2 apimties emisijų.

Mirtinų nelaimingų atsitikimų neužfiksuota, darbuotojų bendras nelaimingų atsitikimų skaičius (TRIR) siekė 0,99, o rangovų TRIR – 0. Abu rodikliai buvo daug geresni nei planuota. Bendra darbuotojų patirtis (eNPS) išliko aukštame 65,5 proc. lygyje.

Grąža akcininkams ir 2024 m. prognozės

Remdamiesi Dividendų politika, už 2023 m. II pusm. išmokėjome 0,643 Eur dividendą už akciją, viso – 46,5 mln. Eur.

Ir toliau tikimės, kad 2024 m. Koreguotas EBITDA sieks 440–470 mln. Eur, Investicijos – 850–1 000 mln. Eur.

Pagrindiniai finansiniai rodikliai (AVR1)

mln. Eur 2024 m. 3 mėn. 2023 m. 3 mėn. Pokytis
Koreguotas EBITDA 181,7 149,9 21,2 %
Žalieji pajėgumai2 77,1 70,0 10,1 %
Tinklai 65,5 48,7 34,5 %
Rezerviniai pajėgumai 20,0 28,6 (30,1 %)
Sprendimai klientams 17,4 0,9 n/a
Kitos veiklos ir eliminavimai 3 1,7 1,7 -%
Koreguoto EBITDA marža 28,1 % 17,0 % 11,1 p. p.
EBITDA 188,9 195,3 (3,3 %)
EBITDA marža 28,9 % 21,0 % 7,9 p. p.
Koreguotas grynasis pelnas 112,6 88,7 26,9 %
Grynasis pelnas 118,7 127,2 (6,7 %)
Grynojo pelno marža 18,2 % 13,7 % 4,5 p. p.
Investicijos 209,5 120,8 73,4 %
Žalieji pajėgumai2 138,9 46,2 200,6 %
Tinklai 63,7 71,6 (11,0 %)
Rezerviniai pajėgumai 0,2 0,3 (33,3 %)
Sprendimai klientams 2,6 0,6 333,3 %
Kitos veiklos ir eliminavimai 3 4,1 2,1 95,2 %
FFO 169,5 185,3 (8,5 %)
FCF  5,0 208,0 (97,6 %)
Koreguotas ROE (12 mėn.) 14,2 % 13,9 % 0,3 p. p.
ROE (12 mėn.) 14,2 % 18,4 % (4,2 p. p.)
Koreguotas ROCE (12 mėn.) 11,1 % 12,1 % (1,0 p. p.)
ROCE (12 mėn.) 10,7 % 16,7 % 6,0 p. p.
Pagrindinis pelnas, tenkantis vienai akcijai 1,64 1,76 6,8 %
  2024 m. kovo 31 d. 2023 m. gruodžio 31 d. Pokytis
Grynoji skola 1 287,8 1 317,5 (2,3 %)
Grynasis apyvartinis kapitalas 144,4 175,2 (17,6 %)
Grynoji skola / Koreguotas EBITDA (12 mėn.), kartai 2,49 2,72 (8,5 %)
FFO (12 mėn.) / Grynoji skola 28,9 % 29,4 % (0,5 p. p.)

1 Visi rodikliai, išskyrus grynąjį pelną, yra Alternatyvūs veiklos rodikliai (AVR). Finansinių rodiklių formulių aprašymus pateikiame mūsų svetainėje.
2 Anksčiau - Žalioji gamyba.
3 Kitos veiklos ir eliminavimai – konsolidavimo koregavimai, susijusių šalių sandoriai ir patronuojančiosios bendrovės finansiniai rezultatai.

Pristatymas investuotojams

Paskelbus už 2024 m. 3 mėn. laikotarpį tarpinį pranešimą, 2024 m. gegužės 15 d., trečiadienį, 13 val. (Vilniaus laiku) / 11 val. (Londono laiku) vyks rezultatų pristatymas investuotojams.

Registruotis prisijungimui prie pristatymo galite čia: https://edge.media-server.com/mmc/go/Ignitis3M2024resultsandstrategicplan2024-2027/  
 

Taip pat prie pristatymo galėsite prisijungti ir telefonu. Norėdami gauti prisijungimo telefonu detales, prašome užsiregistruoti čia. Užbaigę registraciją, prisijungimo detales matysite savo įrenginio ekrane, jas gausite ir nurodytu el. paštu. Prisijungti prie skambučio galėsite arba paskambinę nurodytais telefono numeriais ir įvedus unikalų kodą, arba pasirinkus “Call me“ funkciją bei sulaukus automatinio skambučio į jūsų telefono įrenginį vos prasidėjus pristatymui.

Visus kilusius klausimus Grupės ryšių su investuotojais komandai galite užduoti iš anksto, užsiregistravę pristatymui arba gyvai pristatymo metu.

Pristatymo skaidrės bus pasiekiamos prieš pristatymą:
https://ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai

Tarpinį pranešimą, tame tarpe ir faktų lentelę (Excel formatu), galėsite atsisiųsti:
https://ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai

Daugiau informacijos:

Komunikacija
Artūras Ketlerius
+370 620 76076
arturas.ketlerius@ignitis.lt

Ryšiai su investuotojais
Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel-grinkeviciene@ignitis.lt

PriedasUz 2024 m. 3 men. laikotarpi tarpinis pranesimas.pdf