Estonian
Avaldatud: 2021-08-27 09:33:08 CEST
Elmo Rent
First North'i teade

ELMO Rent AS nõukogu 24.08.21 otsused

ELMO Rent AS nõukogu informeerib börsi 24.08.21 tehtud otsustest:

Otsustati:

1) Nõukogu esimehe valimine- ettepanek valida Enn Laansoo, Jr.

OTSUS: kõik poolt ja nõukogu esimeheks valitud Enn Laansoo, Jr.


2)    2021a I poolaasta tulem- finantstabelid vt Lisa 1 (informeeritakse tulemustest eraldi börsiteatega)

OTSUS: kinnitada I poolaasta tulem vastavalt lisatud materjalile

 

3) Töötajate aktsiaoptsiooni programmi tutvustamine ja kinnitamine

OTSUS: kinnitada juhatuse poolt edastatud töötajate aktsiaoptsiooni programm vastavalt lisale 2

 

4) Osanikest töötajate Julia Nekrassova ja Enn Laansoo, Jr. töötasude kinnitamine ja juhatuse liikme hüvitise määramine 

OTSUS: kinnitada juhatuse ettepanek osanikest töötajate (Julia Nekrassova, Enn Laansoo, Jr) töötasud

OTSUS (otsustamiselt taandasid ennast Julia ja Enn): volitada Julia Nekrassovat sõlmima Enn Laansoo, Jr’iga tööleping

OTSUS: otsus et Enn räägib Juliaga läbi juhatuse liikme täpsustatud hüvitised ja konfidentsiaalsuse klausli

 

5) Osaniku City Foxes Invest OÜ lühiajalise laenu ümbervormistamine pikaajaliseks laenuks. Laenutingimused 6%/a, 10a annuiteet, tagamata

OTSUS: vormistada City Foxes Invest OÜ lühiajaline laen pikaajaliseks, volitada Enn Laansoo, Jr lepingut allkirjastama

 

Arutamiseks:

6) IPO kaasatud finantsvahendite senine kasutus ning rahavoo ülevaade

TULEM: finantsvahendite kasutamine vastab suurtes piirides tehtud plaanidele, võetud teadmiseks

 

7) Kaugjuhitava auto tehnoloogia ja äppi arenduse, testimiste ning lähima kahe kuu ülevaade

TULEM: positiivsed arengud võetud teadmiseks

 

8) Tütarettevõtete Elmo Rent Autojagamine OÜ ja Elmo Rent Eesti OÜ ühinemine emaettevõttega ELMO Rent AS

TULEM: lükata teema arutelu edasi järgmisesse nõukogu koosolekule

 

Täpsem informatsioon:

Enn Laansoo, Jr.

nõukogu esimees

ELMO Rent AS

enn@elmorent.ee