English Estonian
Avaldatud: 2023-10-11 15:30:00 CEST
TKM Grupp
Kvartaliaruanne

2023. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

Segmendid (EURm) Q3/23 Q3/22 yoy 9m/23 9m/22 yoy
Supermarketid 153,5 149,8 2,4% 455,2 433,1 5,1%
Kaubamajad 23,9 22,9 4,1% 75,6 71,4 5,9%
Autokaubandus 51,1 39,8 28,4% 148,6 112,4 32,3%
Turvasegment 4,0 2,4 68,0% 10,4 6,9 49,9%
Kinnisvara 1,7 1,6 7,8% 4,9 4,6 6,5%
Müügitulud kokku 234,1 216,5 8,2% 694,7 628,4 10,5%
Supermarketid 6,2 2,6 141,1% 12,6 8,0 57,4%
Kaubamajad -0,4 -0,2 157,6% -0,2 0,3 -175,9%
Autokaubandus 3,6 3,2 12,3% 11,4 8,5 33,7%
Turvasegment 0,0 0,1 -52,5% 0,1 0,1 47,9%
Kinnisvara 2,2 2,7 -19,7% 7,6 8,1 -6,0%
IFRS 16 -0,5 -0,7 -25,4% -1,5 -1,7 -8,9%
Maksueelne kasum kokku 11,2 7,8 43,6% 29,9 23,3 28,2%

Grupi 2023. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 234,1 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 8,2%. Üheksa kuu müügitulu oli 694,7 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2022. aasta esimese üheksa kuu tulemusega, mil müügitulu oli 628,4 miljonit eurot, 10,5%. Grupi 2023. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 11,2 miljonit eurot, jõudes sellega lähedale energiahindade tõusust vähem mõjutatud 2021. aasta sama perioodi tulemusele, kuid ületas 2022. aasta võrreldava perioodi kasumit 3,4 miljoni euroga. Grupi 2023. aasta 9 kuu puhaskasum oli 24,6 miljonit eurot, mis paranes eelmise aasta võrreldava perioodi tulemusega võrreldes 30,5%. Maksueelne kasum oli esimesel üheksal kuul 29,9 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes 28,2%. Puhaskasumit mõjutas dividendimakse, millelt 2023. aasta I kvartalis arvestati tulumaksu 5,3 miljonit eurot, aasta varem arvestati tulumaksu summas 4,5 miljonit eurot.

2023. aasta kolmandas kvartalis saavutas Grupp tugeva 8,2%lise müügitulude kasvu tänu jätkuvalt märkimisväärsele autosegmendi müügitulemusele, mida toetasid suurema mahuga müügitehingud. Kõrge müügimahu kasvumääraga panustas ka turvasegment, kus kolmandas kvartalis segmenti soetatud kaks väljapaistvat turvaettevõtet lisasid sünergiat ja käibekasvu. Supermarketite ja Kaubamajade segmentides on müügikasvud tagasihoidlikumad olles mõjutatud tarbijakäitumise muutumisest. Klientide kasvav ebakindlus tuleviku suhtes on teinud nad ettevaatlikumaks ning kokkuhoidlikumaks. Ehkki hinnakasv on pidurdunud ning palgakasv on hinnatõusudele järele jõudmas, on toiduainete hinnad kasvanud endiselt kiirelt ning ületavad palkade kasvumäära. Viimane mõjutab enim supermarketite segmendi müügikasvu. Kaubamajade segmendi tulemusele mõjus kolmandas kvartalis jätkuvalt pärssivalt Kaubamaja Tallinna müügimaja piiratud füüsiline ligipääs Tallinna kesklinna suuremahuliste teedeehitustööde tõttu. Energiahindade vähenemine on andnud võimaluse taastada Grupi kasumlikkus 2021. aasta tasemele. Grupi tööjõukulud kasvasid 2023. aasta kolmandas kvartalis 11,0%, samal ajal kahanes töötajate arv 1,0%.

Kolmandas kvartalis võttis Grupp vastu olulise strateegilise otsuse logistikakeskuse arendamiseks. Sellega seoses rajab TKM Kinnisvara AS oma kinnistule asukohaga Paemurru tn 1, Maardu linn logistikakeskuse kogu-pindalaga 17 200 m2. Augustis sõlmisid TKM Kinnisvara AS ja AS Merko Ehitus Eesti ehituslepingu logistikakeskuse rajamiseks maksumusega ligikaudu 20 miljonit eurot. Ehitusmaksumus finantseeritakse omavahenditest ja pangalaenuga. Tänapäevane A-energiaklassi hoone ehitatakse vastavalt BREEAM sertifikaadi nõuetele. Logistikakeskus hakkab teenindama eelkõige Selveri kaubamahtusid, selle valmimine on kavandatud 2024. aasta sügisesse. Logistikakeskuse rajamine avab TKM Grupi ettevõtetele uusi ärivõimalusi ja suurendab tööprotsesside efektiivsust. Rajatavas logistikakeskuses jätkub kavandatu kohaselt logistikaalane koostöö Selveri ja AS Balbiino vahel, mis on Grupis olulist osalust omava NG Investeeringud OÜ grupi ettevõte. Logistikakeskuse igapäevase opereerimisega hakkab kavandatu kohaselt tegelema AS Balbiino tütarettevõte NG Logistics OÜ. Logistikakeskuse opereerimine NG Logistics OÜ poolt ei ole Nasdaq Tallinna Börsi reglemendi mõistes oluline ega mittetavapärane tehing. Logistikakeskuse opereerimist puudutavate tehingute täpsed tingimused lepitakse kokku 2024. aastal vastavalt turutingimustele ja kooskõlas siirdehinnaregulatsiooniga.

Kolmandas kvartalist tugevdas Grupi turvasegment oma turupositsiooni ja tulevikuväljavaateid kahe silmapaistva turvaettevõtte ostmisega. Omandatud Skarabeus Julgestusteenistus OÜ on üle-eestiline turvaettevõtja osakondadega Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Kesk-Eestis, mis osutab mehitatud valve-, patrulli- ja tehnilise valve teenuseid. Ettevõtte käive 2022. aastal oli 3,1 miljonit eurot ja seal töötab 168 inimest. Teiseks omandatud Caesari Turvateenistuse AS on üks vanemaid Eestis asutatud turvaettevõtteid, mis on osutanud turvateenuseid alates 1994. aastast. Ettevõte osutab mehitatud valve-, patrulli- ja tehnilise valve teenuseid ning turvasüsteemide ehitust ja hooldust Harjumaal. Ettevõtte käive 2022. aastal oli 727 tuhat eurot ja seal töötab 31 inimest.

Augustis avas supermarketite segment Kurna kaubanduspargis oma 73. kaupluse kaubanduspinnaga 3700 m2. Kurna Selveri ehituses kasutati võimalikult suures ulatuses ära teistes kauplustes vabaks jäänud materjale. Kogu kaupluses võeti kasutusele LED-tehnoloogia ja kaupluse tehnikavalikul lähtuti keskkonnasõbralikest lahendustest. Septembris avas supermarketite segment täisrenoveeritud ning täiesti uue premium brändi ja kontseptsiooniga Delice kaupluse Tallinna südalinnas Solarise keskuses. Kaubamajade segmendis jätkusid e-poe platvormi arendustööd. Samuti avati kolmandas kvartalis renoveeritud ja uuele kontseptsioonile üle viidud Kristiine keskuse I.L.U. kauplus. Jätkatud on Grupi jaesegmentide lojaalsusprogrammi Partnerkaart funktsionaalsuste arendamisega. Kolmandas kvartalis täiendati Partner Äpi mugavusfunktsionaalsusi ning arendati edasi „maksa hiljem“ makseahendusi, mis on kavas klientidele kättesaadavaks teha aasta viimases kvartalis.

Aruandeaastal on varem toimunud arendustööd, mille käigus II kvartalis suleti renoveerimistöödeks ligi kaheks kuuks supermarketite segmendi suurim kauplus Tallinnas Järvel. Mai lõpus taasavatud renoveeritud Järve Selver on klientide poolt hästi vastu võetud. I kvartalis renoveeris supermarketite segment Tartus Ringtee Selveri. Esimeses kvartalis renoveeriti uuele kontseptsioonile Ülemiste I.L.U. kauplus, sealjuures suurendati müügipinda ligi poole võrra 460 ruutmeetrile. Uuendusena avati Ülemiste I.L.U. kaupluses eraldi sissepääsuga NYX make-up shop-in shop. Kinnisvara segmendis valmis teises kvartalis Viimsi Keskuse katusele rajatud päikesepark. Jaanuaris suleti Saaremaal ootustele mittevastanud WOW Selver ning mais Punane Selver Tallinnas Lasnamäel.

Aruandeperioodi lõpul oli püsikliente arv üle 717 tuhande kasvades aastaga 1,9%. Püsiklientide osatähtsus kontserni käibes oli 84,8% (2022. aasta esimesel üheksal kuul oli see 83,9%). Aasta tagasi turule toodud Partnerkaardi äppi kasutas kvartali lõpuks rohkem kui 176 tuhat klienti, mis on ca 24% kõikidest Partnerkaarti omavatest klientidest. Äpp võimaldab klientidel mugavalt isiklikku telefoni kasutada nii ostupuldi kui makselahendusena. Otse äpist on endale esmase Partnerkaardi vormistanud rohkem kui 12 tuhat uut püsiklienti. Ca 13% kõikide Selveri iseteeninduskassade kasutajatest kasutab tänaseks toodete skaneerimiseks ostupuldi asemel telefoni, sealjuures on kõige aktiivsemad äpikasutajad vanuses kuni 24 eluaastat. Kolmanda kvartali lõpus lisandus äpile võimalus koostada ja jagada ostunimekirju, samuti näevad kliendid nüüd otse telefonist oma personaalseid Selveri sooduspakkumisi.

Supermarketid

Supermarketite ärisegmendi 2023. aasta üheksa kuu konsolideeritud müügitulu oli 455,2 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 5,1%. Kolmanda kvartali konsolideeritud müügitulu oli 153,5 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 2,4%. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2023. aasta üheksal kuul ning ka kolmandas kvartalis 0,43 tuhat eurot, kasvades võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga vastavalt 5,3% ja 1,7%. Võrreldavate kaupluste vaates oli kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile 9 kuul  ja III kvartalis 0,44 tuhat eurot, kasvades võrrelduna baasperioodiga vastavalt 6,7% ja 3,1%. Kauplustest tehti 2023. aasta 9 kuul 33,1 miljonit ostu, mis oli baasaastast 1,8% enam.

2023. aasta kolmandas kvartalis olid nii maksueelne kui puhaskasum 6,2 miljonit eurot, olles baasperioodist 3,7 miljonit eurot suurem. Üheksa kuu supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 12,6 miljonit eurot, suurenedes võrdluses eelmise aastaga 4,6 miljoni euro võrra. Üheksa kuu puhaskasum oli 11,4 miljonit eurot, suurenedes võrrelduna eelmise aastaga 5,6 miljoni euro võrra. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult – käesoleval aastal oli dividendide tulumaks 1 miljoni euro võrra väiksem aasta varasemast.

2023. aasta esimese üheksa kuu majandustulemusi mõjutas 2022. aastal Tallinnas, Priisle ja Tabasalu Selveri ja 2023. aasta augustis Kurna Selveri avamisest lisandunud käive ning Saaremaal WOW Selveri ning Tallinnas Punase Selveri sulgemisest ära jäänud käive. Müügitulu on mõjutatud renoveerimistöödeks ajutiselt suletud Tartus Ringtee Selveri ning Tallinnas, Selveri suurima kaupluse - Järve Selveri ja Delice Solaris müügitegevuse peatumisest. Kõikide eelloetletud projektidega on kaasnenud ka ühekordsed kulud ning investeeringud. Supermarketite segmendi tulemused on jätkuvalt mõjutatud kiirenenud inflatsioonist ning tarbijate kindlustunde vähenemisest. 2023. aasta vältel on hinnatõus pidurdunud, kuid jätkuvalt püsib toodete ning teenuste kõrge hinnatase. Toidukaupade oluline kallinemine on sundinud kliente muutma oma ostuharjumusi, suurendanud huvi kampaaniatoodete vastu ning langetanud kaupade mahulise müügi alla eelmise aasta taseme. Soojad ilmad mõjutasid positiivselt hooajakaupade müüki juunis ja augustis, tagasihoidlikumaks on kujunenud nõudlus igapäevaselt mitte esmavajalike tööstuskaupade järele. E-kaubanduse müügitulu kasv kolmandas kvartalis mõnevõrra aeglustus, kuid püsis jaekäibe kasvust kiirem. Teisest kvartalist on kulutused elektrile võrdluses eelmise aastaga vähenenud, mis on võimaldanud parandada kasumi positsiooni. Üheksa kuu tööjõukulude kasv on olnud supermarketite segmendis müügitulu kasvust kiiremal 9% tasemel. Kiirem palgakulu kasv on tingitud üldisest palgatõususurvest ning osaliselt ajutistest kaupluste renoveerimiseks sulgemisest, kus müügitegevus oli peatatud. Tööprotsesside efektiivsuse suurendamiseks on otsitud võimalusi, vähendades töötunde ning seeläbi suurendades töötajate tasusid.

Supermarketite segmenti kuuluva Kulinaaria OÜ möödunud aasta teises pooles alguse saanud tootmismahu kiire langus pidurdus teises kvartalis, kuid pöördus III kvartali lõpus uuesti aeglasesse langusesse. Enim on mõjutatud peolauatoodete kategooria. Keskusköök jätkab igapäevase järjepideva tootearendusega, kuna klientide ootused uute maitsete järele on kiirenenud. Kolmandas kvatalis on klientideni jõudnud igas kategoorias uusi tooted, mis on klientide poolt väga hästi vastu võetud. Keskusköögis on jätkusuutlikkus olulisel kohal – kestliku arengu eesmärkidega arvestatakse tootmises, pakendamisel, töötajate heaolus kui ka tarneahelas. Selveri Köögi jalajälg on tänu keskkonnasõbralikele lahendustele ja ressursitõhusamale tootmisele vähenenud 6 aasta jooksul ca 80%. 2022. aastal vähenes jalajälg olulisel määral seoses roheelektri kasutamisele võtmisega. Kulinaaria OÜ pakendamine on täielikult üle läinud 100% taaskasutatud materjalist valmistatud salatikarpidele, mis tagavad toiduohutuse ja -hügieeni  ning millede tootmiseks kulub vähem plasti.

Selver on käesoleval aastal avanud 1 uue kaupluse – augustis Harjumaal Kurna Selveri. Renoveeritud on 3 kauplust: veebruaris taasavati klientidele Ringtee Selver Tartus; maikuus taasavati Tallinnas Selveri keti suurim kauplus - Järve Selver ning septembris uuenenud kontseptsiooniga Delice Solaris kauplus. I kvartalis alustasid 14 Selveri kauplust Politsei- ja Piirivalveameti poolt välja antavate isikut tõendavate dokumentide väljastamist. III kvartali lõpuks on väljastuspunkte üle Eesti kokku 41. Väljastuspunktide arvu on kavas käesoleval aastal veel suurendada. ID-kaartide ja passide väljastamine teenis 2023 Aasta Kaubandusteo parima koostööprojekti tiitli.

Supermarketite segmenti kuulub märtsi lõpu seisuga 71 Selveri kauplust, 2 Delice kauplust, Rändpood ning kohvik, kogumüügipinnaga 120,3 tuhat m². Lisaks e-Selver, mis on Eesti suurima teeninduspiirkonnaga e-pood ja keskusköök Kulinaaria OÜ.

Kaubamajad

Kaubamajade segmendi 2023. aasta üheksa kuu müügitulu oli 75,6 miljonit eurot, ületades eelmise aasta sama perioodi müüke 5,9%. III kvartali müügitulu oli 23,9 miljonit eurot, mis oli eelmisest aastast parem 4,1%. Kaubamajade segmendi 2023. aasta üheksa kuu maksueelne kahjum oli 0,2 miljonit eurot. III kvartalis oli maksueelne kahjum 0,4 miljonit eurot, mis suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,3 miljoni võrra.

Kaubamaja müügimajade üheksa kuu keskmine müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 0,3 tuhat eurot kuus, mis on 8% kõrgem, kui eelmise aasta samal perioodil. Kui eelmisel aastal alanud Venemaa täiemahuline sõda Ukrainas mõjutas esimese kvartali teise poole müüke negatiivselt, siis sel aastal oli kevadhooaja kampaania alguses klientide huvi suur ja külastatavus poodides eelmise aastaga võrreldes tunduvalt kõrgem. Esimese poolaasta algul mõjutas talvehooaja kaupade allahindlust keskmisest soojem talv, mistõttu olid sel aastal küll allahindlusprotsendid suuremad, aga kasvanud müügimahud kompenseerisid madalama marginaali ja mõjutasid tulemust positiivselt. Teise ja kolmanda kvartali tulemust mõjutasid negatiivselt aprilli alguses alanud Vanasadama trammiliini ehitustööd Tallinna kesklinnas, mille tulemusena olid juuli alguseks suletud enamus Tallinna müügimaja ümbritsevad ristmikud ja liiklemine oli häiritud ka jalakäijatel. Sügishooaja alguse moekaupade müüke mõjutas üle keskmine soojem september, kuid Ilu Aja kampaania septembri alguses oli üle aastate parimate müüginumbritega.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2023. aasta kolmanda kvartali müügitulu oli 2,0 miljonit eurot, kasvades 2022. aasta sama perioodiga võrreldes 34,0%. Kolmandas kvartalis oli kasum 0,1 miljonit eurot, mis oli 2022. aasta võrreldava perioodiga samaväärne. 2023. aasta üheksa kuu müügitulu oli 5,6 miljonit eurot, mis on kasvanud 2022. aasta sama perioodiga võrreldes 28,0%. 2023. aasta üheksa kuu kasum oli 0,2 miljonit eurot, mis oli 2022. aasta võrreldava perioodi tulemist suurem 0,1 miljonit eurot. Kolmanda kvartali olulisemaks sündmuseks oli Kristiine keskuse I.L.U. uuele kontseptsioonile üle viimine ja avamine augusti alguses. Renoveerimisest tingitult toimus nimetatud poes ühe kuu pikkune ärikatkestus. Müügi- ja külastajate arvu kasvu näitasid kõik kauplused, jõulisem oli kasv renoveeritud kauplustes.

Autokaubandus

Autokaubanduse segmendi 2023. aasta esimese üheksa kuu müügitulu oli 148,6 miljonit eurot. Müügitulu kasvas 32,3% võrreldes eelmise aasta sama perioodi müügituludega. Kolmanda kvartali 51,1 miljoni euro suurune müügitulu oli 2022. aasta kolmanda kvartali müügitulust kõrgem 28,4%. Esimesel üheksal kuulkuul müüdi kokku 4 842 uut sõidukit, sellest kolmandas kvartalis 1 673 sõidukit. Segmendi 2023. aasta esimese üheksa kuu puhaskasum oli 10.2 miljonit eurot, ületades 2,1 miljoni euro võrra aasta varasemat sama perioodi kasumit. Segmendi 2023. aasta esimese üheksa kuu maksueelne kasum oli 11,4 miljonit eurot, ületades 2022. aasta sama perioodi kasumit 2,9 miljoni euroga. 2023. aasta kolmanda kvartali maksueelne kasum oli 3,6 miljonit eurot, mis on aasta varasema sama perioodi kasumist 12,3% võrra suurem.

2023. aasta kolmanda kvartali silmapaistvate tulemuste taga on Grupi poolt esindatavate autobrändide jätkuvalt stabiilsed ja õigeaegsed sõidukite tarned. Normaliseerunud tarneolukord on võimaldanud tagada häid müüke, samas on tiheda konkurentsi olukorras tavapäraseks saanud soodushindade pakkumine. Kolmandas kvartalis toimusid mõned suuremad müügid „fleet“ klientidele ja autorendiettevõtetele. Samuti saavutas Grupp edu mitmetel riigihangetel. Grupi poolt müüdud autopark on saavutanud mahu, mis hoiab järelteenindused ja kereremondiosakonnad täisvõimsusel töös.

Uute autode hinnatõus ja kasvanud laenuitressid on muutnud eriti erakliendid ettevaatlikuks ostuotsuste tegemisel ja neid kiputakse edasi lükkama. Teisalt on hinnakasv suurendanud klientide huvi kasutatud autode vastu. Huvi elektriautode ja pistikhübriidide vastu on stabiliseerunud.

2023. aasta lõpus alustatakse Vilniuses uute Škoda sõidukite müügiga. Turule on oodata uut Škoda Superb keskklassi sedaani ja KIA EV9 elektrilist SUV’d.

Turvasegment

Turvasegmendi 2023. aasta üheksa kuu grupiväline müügitulu oli 10,4 miljonit eurot, mis kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 49,9%. Segmendi üheksa kuu maksueelseks kasumiks kujunes 0,1 miljonit eurot, olles sellega eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,05 miljoni euro võrra parem. Segmendi 2023. aasta kolmanda kvartali grupiväline müügitulu oli 4,0 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 68,0%. Segmendi kolmanda kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 0,03 miljonit eurot, mis jäi eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,03 miljoni euro võrra nõrgemaks.

Segmendi kolmanda kvartali tulemused olid ootuspärased. Lisandus mitmeid olulisi lepinguid, näiteks Eesti Kunstimuuseum, kus turvasegmendi ettevõte Viking Security AS alustab valveteenuse osutamist alates järgmise aasta märtsist. Suurima negatiivse mõjuna püsib klientide ja koostööpartnerite makseraskuste risk.

Kolmandas kvartalis lisandusid turvasegmenti läbi omandamise kaks Eesti tugevat turvaettevõtet: Skarabeus Julgestusteenistus OÜ, kelle 2022. aasta käive oli 3,1 miljonit eurot ja Caesari Turvateenistuse AS 2022. aasta käibega 0,7 miljonit eurot. Omandatud ettevõtted on plaanis ühendada Viking Security ASiga 2023. aasta lõpuks. Ettevõtete omandamine tugevdab kõigi valdkondade äritegevust läbi oskusteabe lisandumise, tegevusvõimekuse kasvu ja kuluefektiivsuse.

Kinnisvarad

Kinnisvara segmendi 2023. aasta esimese üheksa kuu grupiväline müügitulu oli 4,9 miljonit eurot. Müügitulu kasvas möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 6,5%. Segmendi kolmanda kvartali grupiväline müügitulu oli 1,7 miljonit eurot. Müügitulu kasvas aasta varasemaga võrreldes 7,8%. Kinnisvara segmendi 2023. aasta üheksa kuu maksueelne kasum oli 7,6 miljonit eurot, kasum vähenes 6,0% võrra. Segmendi kolmanda kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,2 miljonit eurot. Maksueelne kasum vähenes võrdlusperioodil 19,7%.

Segmendile kuuluvate kaubanduskeskuste külastatavus näitas vaatamata majanduses süvenevale ebakindlusele endiselt kasvu. Tallinna südalinna kaubanduspindade külastatavus ümbruskonnas toimuvate tänavate rekonstrueerimistööde ja teede sulgemiste tõttu vähenes. Segmendi müügitulu kasvule aitas kaasa kaubanduspindade kõrge hõivatus nii Eestis kui ka Lätis. Maikuus alustas tegevust grupivälisele osapoolele renditud Peetris Raudkivi tee 1 tankla laiendusena valminud autopesula. Juunis sai kasutusvalmis Viimsi Keskuse päikesepark, mis katab osa keskuse üüripindade energiavajadusest ning andis panuse kinnisvarasegmendi müügitulu kasvule.

Segmendi kasumi vähenemine on tingitud Euroopa Keskpanga poolt rahapoliitika karmistamiseks mõeldud euroala intressimäärade tõusust tingitud laenuraha kallinemisest, kuna kinnisvara segmenti on koondunud suurem osa Grupi laenuportfellist. Intressikulu on aastatagusega võrreldes mitmekordistunud.

Kinnisvarasegmendi ettevõtetes on jätkusuutlikus olulisel kohal, igapäevaselt pööratakse suurt tähelepanu hoonete energiatõhususe parendamisele ja ressursitõhusamate ning keskkonnasõbralike lahenduste väljatöötamisele. Septembris valmis Saku Selveri parkla laiendus, mis suurendab klientide poekülastuse mugavust.

Kolmandas kvartalis alustas TKM Kinnisavara AS Grupi vajadusteks logistikakeskuse arendamisega Maardusse. Keskuse kogupindala on 17 200 m2 ning ehitus läheb maksma ligikaudu 20 miljonit eurot. Logistikakeskuse ehitus finantseeritakse Grupi omavahenditest ja pangalaenuga. Logistikakeskuse katusele rajatakse päikeseenergia park, mille energiatoodang katab märgatava osa hoone elektritarbimisest. Logistikakeskuse valmimine on kavandatud 2024. aasta sügisesse.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

  30.09.2023 31.12.2022
VARAD    
Käibevara    
Raha ja pangakontod 8 744 22 436
Nõuded ja ettemaksed 22 818 27 200
Varud 96 726 89 194
Käibevara kokku 128 288 138 830
Põhivara  
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed 308 299
Sidusettevõtjad 1 758 1 722
Kinnisvarainvesteeringud 64 270 63 623
Materiaalne põhivara 417 381 420 600
Immateriaalne põhivara 24 802 21 723
Põhivara kokku 508 519 507 967
VARAD KOKKU 636 807 646 797
 
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 31 427 97 107
Võlad ja ettemaksed 98 614 111 449
Lühiajalised kohustused kokku 130 041 208 556
Pikaajalised kohustused  
Võlakohustused 262 305 190 825
Edasilükkunud tulumaksukohustus 5 299 5 299
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud 590 458
Pikaajalised kohustused kokku 268 194 196 582
KOHUSTUSED KOKKU 398 235 405 138
Omakapital  
Aktsiakapital 16 292 16 292
Kohustuslik reservkapital 2 603 2 603
Ümberhindluse reserv 105 141 106 981
Jaotamata kasum 114 536 115 783
OMAKAPITAL KOKKU 238 572 241 659
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 636 807 646 797


KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

  III kvartal 2023 III kvartal 2022 9 kuud 2023 9 kuud 2022
 
Müügitulu 234 113 216 457 694 661 628 376
Muud äritulud 326 344 1 186 1 206
     
Müüdud kaupade kulu -170 489 -157 845 -505 471 -457 629
Teenuste kulud -14 195 -17 019 -44 320 -46 033
Tööjõukulud -25 577 -23 046 -78 298 -69 274
Põhivara kulum ja väärtuse langus -10 379 -9 778 -30 657 -29 199
Muud ärikulud -222 -142 -805 -629
Ärikasum 13 577 8 971 36 296 26 818
Finantstulud 24 1 40 3
Finantskulud -2 495 -1 255 -6 592 -3 646
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt kapitaliosaluse meetodil 56 58 166 160
Kasum enne tulumaksustamist 11 162 7 775 29 910 23 335
Tulumaks 0 0 -5 301 -4 480
Aruandeperioodi puhaskasum 11 162 7 775 24 609 18 855
Muu koondkasum    
Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber kasumiaruandesse    
Aruandeperioodi muu koondkasum /(-kahjum) kokku 0 0 0 0
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM 11 162 7 775 24 609 18 855
Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta
(eurodes)
0,27 0,19 0,60 0,46

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000

ManusBors_Kaubamaja_3Q2023_est.pdf