Published: 2020-09-29 07:00:00 CEST
LHV Group
Börsiteade

AS-i LHV Group võlakirjade ennetähtaegse lunastamise (sh nimekirja fikseerimise päeva ja lunastamispäeva) teade

AS LHV Group teatab, et on otsustanud ennetähtaegselt lunastada 29.10.2015 emiteeritud allutatud võlakirjad, mis on registreeritud ISIN koodiga EE3300110741 (edaspidi LHV Group 2025 allutatud võlakirjad). Ennetähtaegne lunastamine toimub kooskõlas LHV Group 2025 allutatud võlakirjade noteerimis- ja kauplemisele võtmise prospekti ning võlakirjatingimustega, mille kohaselt on täielik või osaline ennetähtaegne lunastamine lubatud pärast 29.10.2020, investoreid sellest vähemalt 30 päeva ette teavitades ning Finantsinspektsiooni eelneval nõusolekul. Finantsinspektsioon on 28.09.2020 juhatuse otsusega ennetähtaegseks lunastamiseks nõusoleku andnud.

Ennetähtaegselt lunastatakse kõik 15 000 LHV Group 2025 allutatud võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot, koguväärtuses 15 000 000 eurot. Võlakirjaomanikele makstakse lunastusmaksena välja vastavate võlakirjade nimiväärtus ning lunastamise teostamise päevaks arvestatud ja tasumata intressid. Investorile väljamakstav summa ühe võlakirja kohta on 1000,18 eurot.

Lunastamise teostamise päev (payment date) on 30.10.2020 ning võlakirja omanike nimekiri fikseeritakse (record date) 29.10.2020 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab rohkem kui 480 inimest. LHV pangateenuseid kasutab üle 231 000 kliendi ja LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 182 000 aktiivse kliendi. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 120 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee