Avaldatud: 2019-06-27 08:45:00 CEST
Baltika
Muutused nõukogus/juhatuses/audiitorites

Meelis Milder lahkub AS Baltika tegevjuhi ametikohalt

AS Baltika teavitab muudatusest juhatuses seoses tegevjuhi Meelis Milderi tagasiastumise sooviga, mille ettevõtte nõukogu 2019. aasta 26. juuni otsusega rahuldas. Samal kuupäeval lõppesid Meelis Milderi juhatuse liikme volitused. Meelis Milder jätkab 26. juunil 2019 sõlmitud üheaastase lepingu alusel ettevõtte nõukogu nõunikuna.

Ümberkorralduste tulemusena jätkab AS Baltika juhatus kaheliikmelisena koosseisus Mae Hansen, kes vastutab tegevjuhi positsioonis müügi, turunduse ja jaeäri puudutavate protsesside eest, ning Maigi Pärnik-Pernik, kes vastutab tootearenduse ja tugifunktsioonide eest.

Meelis Milder on töötanud AS-i Baltika tegevjuhina alates 1987. aastast. “Teavitasime tänavu börsi ja avalikkust uuest tegevus- ja finantseerimisplaanist, mis on Baltika ajaloo üks radikaalsemaid samme. Jõulised ja julged lähiaastate eesmärgid on andnud meie töötajatele, klientidele ja partneritele vajaliku signaali, et Baltika on muutumas. Mul on hea meel, et see plaan on saanud heakskiidu ka aktsionäridelt. Andsin juba kevadel mõista, et minu roll tulevikus võiks muutuda ning mõistlik on see muutus viia ellu nüüd, kus oleme juhatuse liikmetega edasised vastutusvaldkonnad kokku leppinud,“ kommenteeris Meelis Milder.

AS Baltika nõukogu esimees Jaakko Salmelin tänab nõukogu nimel Meelis Milderit olulise panuse eest Baltika juhtimisse ning jätkuva toetuse eest. “Meelis Milderil oli võtmeroll Baltika strateegilise pöörde ellu kutsumisel. Tema laialdased teadmised ning pikaajaline kogemus moeäris on suure väärtusega ning mul on hea meel, et saame tema nõuannetele ja toetusele tugineda ka edaspidi,” ütles Jaakko Salmelin.


Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com