English Lithuanian
Paskelbta: 2021-07-20 09:49:22 CEST
East West Agro AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dalies obligacijų išpirkimas anksčiau laiko

Kauno r., 2021-07-20 09:49 CEST -- AB East West Agro anksčiau laiko išpirko dalį 2020.12.04 neviešai išplatintų obligacijų, kurių numatyta išpirkimo data buvo 2022.12.04. Išpirktų obligacijų kiekis 800 vnt. Vienos obligacijos nominali vertė 1000 EUR. Po sandorio likusių obligacijų kiekis 700 vnt. Likusių obligacijų palūkanų norma 12%.

         Finansų direktorius
         Danas Šidlauskas
         danas@ewa.lt