English Latvian
Publicēts: 2022-12-06 08:28:42 CET
Attīstības finanšu institūcija Altum
Finanšu kalendārs

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” 2023. gada finanšu kalendārs

Iekšējā informācija, 2022-12-06 08:28 CET -- Nerevidēti starpposmu saīsinātie finanšu pārskati tiks publiskoti šādos termiņos:

  • Finanšu pārskats par 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2022. gada 31. decembrī, laika posmā no 24.02.2023. līdz 28.02.2023.;
  • Finanšu pārskats par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2023. gada 31. martā,
    laika posmā no 29.05.2023. līdz 31.05.2023.;
  • Finanšu pārskats par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2023. gada 30. jūnijā,
    laika posmā no 29.08.2023. līdz 31.08.2023.;
  • Finanšu pārskats par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2023. gada 30. septembrī, laika posmā no 28.11.2023. līdz 30.11.2023.

Revidēts gada pārskats par 2022. gadu tiks publiskots šādā termiņā:

  • Gada pārskats par 2022. gadulaika posmā no 30.03.2023. līdz 28.04.2023.

         Laura Lapkovska
         Investoru attiecību daļa
         Tel.: +371 2616 5699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv