Published: 2020-11-25 15:30:00 CET
Ekspress Grupp
Muudatused emitendi oma aktsiate osakaalus

AS Ekspress Grupp on omandanud aktsiad optsiooniprogrammi täitmiseks

AS Ekspress Grupp teatab, et 25. novembril 2020. aastal teostati ASi Ekspress Grupp ja optsiooniprogrammi korraldaja ASi LHV Pank vahel sõlmitud teenuse osutamise lepingu järgsed toimingud, mille tulemusena omandas AS Ekspress Grupp optsiooniprogrammi raames emiteeritud miljon aktsiat ning hoiab neid omaaktsiatena optsiooniprogrammi täitmiseks.

ASi Ekspress Grupp aktsiakapitali suurus on 18 478 104,60 eurot, mis on jagatud 30 796 841 aktsiaks nominaalväärtusega 0,6 eurot. Seisuga 25. november 2020 on ASi Ekspress Grupp omandis 1 017 527 omaaktsiat väärtuses 622 312,17 eurot.

Lisainfo
Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
+372 669 8381
signe.kukin@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas tegevust 1989. aastal, annab tööd 1700 inimesele, omab juhtivaid veebimeedia portaale Baltimaades, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.