Publicēts: 2021-01-12 11:31:13 CET
Baltic Dairy Board
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

SIA Baltic Dairy Board ir iesniegusi iesniegumu Biržai ar lūgumu izslēgt obligācijas no regulētā tirgus pirms to noteiktā dzēšanas datuma

 

  SIA Baltic Dairy Board informē, ka tās īpašumā ir nonākušas 950 obligācijas, līdz ar to, šobrīd SIA Baltic Dairy Board īpašumā ir visas 950 emitētās obligācijas (100% apmērā).

 

 Ņemot vērā augstāk minēto, SIA Baltic Dairy Board ir iesniegusi iesniegumu Biržai ar lūgumu izslēgt obligācijas no regulētā tirgus pirms to noteiktā dzēšanas datuma.

                                                                                                              

         Kaspars Kazāks
         valdes loceklis
         Tālrunis: +371 26010072
         e-pasts:kaspars@bdb.lv