English Lithuanian
Paskelbta: 2021-04-09 15:00:00 CEST
Urbo bankas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Šaukiamas UAB Medicinos banko neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas


UAB Medicinos banko valdybos sprendimu inicijuotas UAB Medicinos banko (buveinės adresas: Pamėnkalnio g. 40, Vilnius, įmonės kodas 112027077, PVM mokėtojo kodas LT120270716) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas 2021-04-19, susirinkimo vieta – UAB Medicinos banko centrinės buveinės patalpos, adresu Pamėnkalnio g. 40 (2 aukštas), Vilniuje.
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimas pradžia – 10:00 val. (registracija prasidės 9:00 val.).

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl su UAB Medicinos banko stebėtojų tarybos nariais sudaromos sutarties dėl stebėtojų tarybos nario veiklos formos patvirtinimo;
  2. Dėl atlygio UAB Medicinos banko stebėtojų tarybos nariams ir stebėtojų tarybos pirmininkui nustatymo.

UAB Medicinos banko valdybos siūlomi sprendimų projektai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais pateikiami su šiuo pranešimu.

Su kiekvienu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimu susijusių sprendimų projektus, tai pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informaciją, susijusią su akcininkų teisių įgyvendinimu UAB Medicinos banko akcininkai taip pat gali gauti  banko  būstinėje, adresu Pamėnkalnio g. 40, Vilniuje. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo banko akcininkui bus sudaryta galimybė banko būstinėje, adresu Pamėnkalnio g. 40, Vilniuje, susipažinti su banko turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus. Akcininkams dokumentai ir kita informacija, susijusi su susirinkimo darbotvarke, bus teikiama tik pateikus savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu akcininkui atstovauja kitas asmuo, būtinas šio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas bei dokumentas, Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinantis asmens teisę atstovauti UAB Medicinos banko akcininkui.

Informacija: Teisės departamento direktorius Povilas Valiukas, tel. +370 614 59687.


Priedai



Sprendimo projektai_LT.docx
Sutartis del bendroves stebetoju tarybos nario veiklos.docx