Publicēts: 2020-11-30 08:27:20 CET
Rīgas kuģu būvētava
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

Par izmaiņām padomes sastāvā

AS „Rīgas kuģu būvētava” (Sabiedrība) valde paziņo, ka ir saņemts padomes locekles Larisas Artemenko iesniegums par padomes locekles amata atstāšanu pēc pašas vēlēšanās.

Larisa Artemenko informē, ka Sabiedrības padomes locekles amatu atstāj veselības stāvokļa dēļ.

Sabiedrības padome jaunā sastāvā tiks ievēlēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Sabiedrības statūtiem.

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde