Publicēts: 2021-05-12 12:37:37 CEST
Sakret Holdings
Starpperiodu finanšu informācija

Sakret Holdings AS konsolidētais neauditētais starpposma ziņojums par 2021.gada 3 mēnešiem

SAKRET konsolidētais neto apgrozījums 2021.gada 1.ceturksnī sasniedza gandrīz 3,5 MEUR, salīdzinot ar 2020.gada atbilstošā periodu samazinājums ir 13,7%. 2020.gada pirmie mēneši bija labvēlīgs laiks būvniecības biznesam, jo ​​temperatūra bija augstāka par vidējo, tāpēc jaunu objektu būvniecība tika sākta netipiski agri.

2021.gada janvārī-februārī situācija bija atšķirīga un celtniecības produkcijas pieprasījumu negatīvi ietekmēja vairāki faktori – mainīgie nelabvēlīgie laika apstākļi, kā arī tirdzniecības ierobežojumi un pat mazumtirdzniecības aizliegumi (Latvijā, Lietuvā) sakarā ar COVID-19 izplatību. 2021.gada martā būvniecības nozare, galvenokārt, laika apstākļu ietekmē aktivizējās un realizācijas apjomi strauji pieauga, šī pozitīvā tendence turpinājās arī aprīlī.

2021.gada martā apstiprināti SIA Sakret, SIA Sakret plus, OU Sakret, UAB Sakret LT 2020.gada pārskati un 2021.gada aprīlī apstiprināti AS Sakret Holdings atsevišķais un konsolidētais 2020.gada pārskati, kā arī par visiem pārskatiem saņemti auditoru kompānijas Ernst&Young  atzinumi.

Ņemot vērā situācijas nenoteiktību attiecībā uz COVID-19 otrā viļņa turpmāko gaitu un ilgumu, kā arī nākotnes preventīvos lēmumus, ko visu Baltijas valstu atbildīgās iestādes pieņēmušas, lai ierobežotu tā izplatību, nav iespējams sniegt ilgtermiņa finanšu prognozi.

     (Pielikumā ziņojums angļu valodā).

         Andris Vanags

         AS Sakret Holdings
         Padomes priekšsēdētajs
         +371 67803650


NASDAQ_2021_Q1_12-05-2021.pdf