Paskelbta: 2018-02-01 16:48:25 CET
Snaige
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimo

Alytus, Lietuva, 2018-02-01 16:48 CET -- AB „Snaigė“ (toliau tekste Bendrovė) gavo, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 29 dienos sprendimą Nr. 241-19 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Snaigė“. Vadovaujantis sprendime nurodytais įpareigojimais Bendrovė viešai skelbia pranešimą ir atskleidžia minėto sprendimo rezoliucinės dalies 3 punkte nurodytą informaciją (žr. šio pranešimo priedą).

Dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimo rezoliucinės dalies  3.4. punkto: 2017 m. metinės finansinės ataskaitos bus parengtos ir paskelbtos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais terminais.

 

Priedas:  Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimo nr. 241-19 rezoliucinės dalies 3 punkto išrašas

         Generalinis direktorius
         Gediminas Čeika
         +370 315 56206


Lietuvos banko Prieziuros tarnybos direktoriaus sprendimo nr. 241-19 rezoliucines dalies 3 punkto israsas.pdf