Avaldatud: 2018-07-06 08:53:07 CEST
LHV Group
Muudatused kapitalis ja hääleõigustes

Töötajate optsiooniprogrammi realiseerimisega seotud aktsiaemissiooni märkimistulemused

Täna lõppenud AS-i LHV Group (edaspidi Selts) aktsiaemissioonist, mis viidi läbi seoses töötajate optsiooniprogrammi realiseerimisega, võttis osa 47 Seltsi endist ja praegust töötajat, kes märkisid kokku 249 143 aktsiat 597 943,20 euro eest. Seega märgiti aktsiaemissioon optsioonisaajate poolt 100%-liselt täis.

Lähtuvalt Seltsi aktsiaemissiooni märkimistulemustest kinnitas Seltsi juhatus oma tänase otsusega Seltsi aktsiakapitali suurendamise lõpliku ulatuse alljärgnevalt:

  • Seltsi aktsiakapitali suurendatakse 249 143 euro võrra, mille tulemusena suureneb Seltsi aktsiakapital 25 767 342 eurolt 26 016 485 euroni;
  • Aktsiakapitali suurendamise käigus lastakse välja 249 143 uut Seltsi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ühe aktsia kohta.

Kuna aktsiaemissioon märgiti 100%-liselt täis, puudub vajadus märkimata jäänud aktsiate tühistamiseks.  

Kõik aktsiaemissiooni käigus emiteeritud Seltsi uued aktsiad noteeritakse Nasdaq Tallinna börsil päeval, mis järgneb päevale, mil Selts on teavitanud Nasdaq Tallinnat aktsiakapitali suurendamise äriregistrisse kandmisest.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee