Paskelbta: 2021-08-03 15:00:00 CEST
Klaipedos Nafta
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl paskelbtos reguliuojamos investicijų grąžos normos

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad remiantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2021 m. rugpjūčio 3 d. tinklalapyje paskelbta informacija, Bendrovei nustatyta reguliuojamos veiklos investicijų grąžos norma 2022 m. lygi 4,14 proc. (2021 m. – 3,46 proc.). Bendrovės ateinančių metų reguliuojamos veiklos pajamų lygis bus pradėtas derinti su Taryba šių metų rugsėjo mėnesį.


Indrė Kisielienė, l. e. p. Finansų direktorė, tel. +370 686 16276