English
Published: 2020-04-08 16:25:19 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Orientering vedr. fortsat suspension af afdeling European CLO Opportunity KL

I forlængelse af selskabsmeddelelse den 30/3-2020 kan vi orientere om følgende om afdeling European CLO Opportunity KL (DK0060804052 / ACAECO).

Markedet for handel med CLO-obligationer er stærkt påvirket af den aktuelle situation med coronavirus / COVID-19. Prisfastsættelsen på de lån (leveraged loans / seniorsikrede virksomhedslån), som udgør aktiverne i CLO-obligationer, er forringet på grund af usikkerheden om den fremtidige udvikling. Det er p.t. reelt ikke muligt at handle CLO-obligationer i high yield-segmentet pga. et stærkt udvidet kreditspænd samt illikviditet.

Kursen på CLO-obligationer med kreditvurderinger på BB og B er faldet op mod 35-40 % i løbet af den seneste måned. Årsagerne til de store kursfald er 1) manglende likviditet i markedet, 2) generelt fald i de underliggende aktiver (virksomhedslån), 3) øget risiko for konkurser samt 4) manglende gennemsigtighed vedrørende hvor længe nedlukningen i de vestlige økonomier varer ved.

Afdelingen vil åbne for emissioner og indløsninger, når der sker en normalisering af likviditeten på CLO-markedet.

Kontaktperson(er):

Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia.com.