Avaldatud: 2016-05-02 07:46:00 CEST
LHV Group
Uute aktsiate emiteerimine

AS-i LHV Group aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise teade

AS LHV Group (registrikood 11098261, registreeritud aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn; edaspidi LHV) kuulutab käesolevaga välja LHV aktsiate avaliku pakkumise ning teavitab aktsiate kavandatavast noteerimisest ja kauplemisele võtmisest Nasdaq Tallinn AS-i (registrikood 10359206, registreeritud aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn) poolt korraldataval reguleeritud turul.

Aktsiate avalik pakkumine

LHV pakub avalikult kuni 2 000 000 LHV aktsiat „LHV Group lihtaktsia“ nimiväärtusega 1 euro aktsia kohta.

Aktsiate näol on tegemist LHV lihtaktsiatega, mis lastakse välja dematerialiseeritud kujul. Aktsiad registreeritakse Eesti Väärtpaberite Keskregistris ISIN koodi EE3100073644 all.

Aktsiaid pakutakse hinnaga 6,95 eurot ühe aktsia kohta, millest 1 euro moodustab ühe aktsia nominaalväärtus ning 5,95 eurot on ülekurss.

Aktsiate pakkumise ajakava on järgmine:

02.05.2016 Aktsiate avaliku pakkumise väljakuulutamine
02.05.2016 kell 09.00 Aktsiate märkimisperioodi algus
16.05.2016 kell 17.00 Aktsiate märkimisperioodi lõpp
Hiljemalt 18.05.2016 Aktsiate jaotamistulemuste avalikustamine
20.05.2016 või sellele lähedane kuupäev Aktsiate ülekandmine investorite väärtpaberikontodele
23.05.2016 või sellele lähedane kuupäev Eeldatav aktsiate noteerimine ja kauplemise alustamine Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldataval reguleeritud turul (Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas)

Aktsiate noteerimine ja kauplemisele võtmine

19.04.2016 esitas LHV Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldatava reguleeritud turu Noteerimis- ja Järelevalvekomisjonile taotluse LHV aktsia „LHV Group lihtaktsia“ noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks reguleeritud turul (Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas). LHV taotleb nii käesoleva teate kuupäeva seisuga registreeritud ja täielikult sisse makstud 23 356 005 aktsia kui avalikul pakkumisel pakutava kuni 2 000 000 aktsia noteerimist ja kauplemisele võtmist.

Kuigi LHV teeb kõik jõupingutused aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa LHV aktsiate noteerimist ja kauplemisele võtmist tagada.

Prospekti kättesaadavus

LHV aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospekt on elektroonilises vormis kättesaadav LHV kodulehel aadressil investor.lhv.ee ja Finantsinspektsiooni kodulehel aadressil http://www.fi.ee/index.php?id=14925. Lisaks eelnevale tehakse prospekt kättesaadavaks Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu.

Enne LHV aktsiatesse investeerimist palume tutvuda prospektiga tervikuna.

         Priit Rum
         LHV kommunikatsioonijuht
         Telefon: 502 0786
         E-post: priit.rum@lhv.ee