Paskelbta: 2022-01-24 11:16:32 CET
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

AB Nasdaq Vilnius 2022-01-24 įvykusio Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo papildymo aukciono rezultatai:

 

ISIN kodas LT0000670051
Konkurencinių pavedimų knygos kodas LTGCB0N028B
Nekonkurencinių pavedimų knygos kodas LTGNB0N028B
Atsiskaitymo data 2022-01-26
Išpirkimo data 2028-03-03
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominali vertė 100
Atkarpos dydis, % 0,0
Mažiausias siūlytas pelningumas, % 0,130
Vidutinis svertinis pelningumas, % 0,184
Didžiausias įvykdytų pavedimų pelningumas, % 0,260
Bendra konkurencinių pavedimų apimtis, EUR 56 500 000
Bendra nekonkurencinių pavedimų apimtis, EUR 1 809 700
Išplatinta nominalia verte, EUR 25 000 000,00
Apyvarta, EUR 24 721 939,15

 

Apmokėti vertybiniai popieriai atsiskaitymo dieną bus įtraukti į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com

 

 

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.