English Latvian
Publicēts: 2024-02-12 09:45:00 CET
mogo
Finanšu informācija

Teicams gads ar daudzsološu perspektīvu stabilai izaugsmei nākotnē

Operacionālie un stratēģiskie notikumi

 • Eleving Group 2023. gadu noslēdza, uzrādot visu laiku labākos biznesa rezultātus. Ieņēmumi, ieskaitot komisijas maksu un ar to saistītos ieņēmumus, attiecīgajā periodā sasniedza 191,1 milj. eiro, kas ir 15,6 milj. eiro pieaugums salīdzinājumā ar 2022. gadu. Tikmēr neto portfelis pieauga par 27,1 milj. eiro un sasniedza 320,2 milj. eiro.
 • Diversificēti biznesa virzieni  un sabalansēta ieņēmumu plūsma no visām pamatdarbības jomām:
  • Elastīgās nomas un transportlīdzekļu abonēšanas produkti deviņu mēnešu ieņēmumos sastādīja 50,4 milj. eiro, kas ir neliels pieaugums 2% apmērā attiecībā pret konkrēto pārskata periodu 2022. gadā. Rezultāts skaidrojams ar Renti Plus biznesa līnijas pārdošanu, kā arī mērenu ieņēmumu kritumu motociklu finansēšanas segmentā Kenijā, ko veicināja nelabvēlīga vietējās valūtas maiņas kursa attīstība.
  • Nomas un atgriezeniskā līzinga produktu ieņēmumi sasniedza 68,0 milj. eiro jeb par 7% vairāk nekā gadu iepriekš. Izaugsmes pamatā ir stabils un kontrolēts portfeļa un procentu ienākumu pieaugums lielākajā daļā Grupas tirgu. Straujāko pieaugumu uzrādīja Rumānija, Lietuva un Moldova.
  • Patēriņa finansēšanas produkti perioda ieņēmumos veidoja 72,7 milj. eiro, kas ir lēciens vairāk nekā 20% apmērā, salīdzinot ar attiecīgo pārskata periodu pirms gada. Veiksmīgos rezultātus noteica efektīvā ExpressCredit biznesa integrācija un spēcīgie rezultāti Grupas patēriņa finansēšanas tirgos Eiropā.
 • 4. ceturksnī Grupa emitēja nodrošinātās un garantētās Eleving Group 2023/2028 obligācijas 50 milj. eiro apmērā. Emisijas rezultātā tika piesaistīti vairāk nekā 2000 jauni investori no Baltijas valstīm un pārējās Eiropas. Turklāt tika ievērojami uzlabots Grupas saistību atmaksas profils. Īsi pēc emisijas noslēguma, Fitch Ratings konkrētajām obligācijām piešķīra B- reitingu ar atgūšanas vērtējumu “RR4”.
 • 2024. gada janvārī Grupa saņēma nepieciešamos Baltkrievijas valsts iestāžu apstiprinājumus par Mogo biznesa pārdošanu Baltkrievijā. Paredzams, ka pārdošanas darījums tiks pabeigts 2024. gadā, kad tiks īstenoti visi darījuma aspekti, tostarp aktīvu pārfinansēšana. Grupas pārskatos Mogo Baltkrievija ir klasificēts kā tirgus, kurā ir pārtraukta darbība (arī salīdzināmajos rādītājos).
 • Īstenojot ārvalstu valūtas riska pārvaldības stratēģiju, 4. ceturksnī Grupa uzsāka sadarbību ar MFX Currency Risk Solutions (ASV) un Absa Bank (Uganda). Tā rezultātā 2024. gada janvārī Grupas uzņēmumi noslēdza kontraktus par valūtas riska ierobežošanu, lai pilnībā segtu Grupas ekspozīciju attiecībā pret Ugandas šiliņa svārstībām.
 • Ilgtspējīgas mobilitātes jomā Eleving Group turpināja attīstīt elektrisko automobiļu koplietošanas pakalpojumu Latvijā un elektrisko motociklu finansēšanu Kenijā. 2023. gadā Grupas klienti, izmantojot tās finansētos elektriskos transportlīdzekļus, nobrauca vairāk nekā 3,2 miljonus kilometru. Tādējādi abi zaļās mobilitātes pakalpojumi ir samazinājuši potenciālās CO2 emisijas par aptuveni 300 līdz 315 t, salīdzinot ar daudzumu, ko būtu radījuši ekvivalenti transportlīdzekļi ar iekšdedzes dzinēju.
 • Ceturtā ceturkšņa vidū Grupa Kenijā uzsāka jaunu iniciatīvu – lietotu motociklu ar iekšdedzes dzinēju pārveidošanu par elektriskajiem motocikliem. Produkta galvenais mērķis ir pastiprināt zaļās mobilitātes ieviešanu Kenijā un pagarināt lietotu motociklu dzīves ciklu. Līdz gada beigām Kenijas meitasuzņēmums jau bija modernizējis vairākus motociklus, un sagaidāms, ka 2024. gadā pieprasījums pēc šāda pakalpojumu ievērojami pieaugs.
 • Nozīmīgs sasniegums digitalizācijas jomā līdz ar "klientu pašapkalpošanās portāla ("klientu kabinets") ieviešanu tika panākts Rumānijā. “Klientu kabinets” ievērojami paātrinās jaunu klientu piesaisti, kā arī sniegs iespēju visu diennakti piekļūt ar sadarbību saistītajai informācijai – līgumiem, klienta informācijai, maksājumu vēsturei un grafikiem. Turklāt šajā platformā klienti var iespējot arī dažādas automatizētās maksājumu metodes, kas vērstas un abonēšanas maksājumu veicināšanu. Attiecīgo projektu plānots pakāpeniski ieviest arī citos grupas tirgos.

 

Finanšu aktualitātes un progress

 

 •   Stabila rentabilitāte, pateicoties visu laiku labākajiem biznesa rezultātiem: 
  • Koriģētā EBITDA – 77,2 milj. eiro (12M 2022: 63,9 milj. eiro);
  • Koriģētā neto peļņa pirms valūtas svārstību ietekmes – 29,8 milj. eiro (12M 2022: 22,0 milj. eiro);*
  • Koriģētā neto peļņa pēc valūtas svārstību ietekmes – 23,4 milj. eiro (12M 2022: EUR 14,6 milj.);*
  • Neto portfelis 320,2 milj. eiro apmērā; transportlīdzekļu finansēšanas segments un patēriņa finansēšanas segments portfelī veidoja attiecīgi 215,3 milj. eiro un 104,9 milj. Eiro;
  • Grupa turpina atrasties spēcīgā finanšu pozīcijā – pārskata perioda beigās kapitalizācijas rādītājs sasniedza 26,3% (2022. gada 31. decembrī – 25,5%), procentu segumu koeficients (ICR) 2,3 (2022. gada 31. decembrī – 2,3), un parādsaistību slogs 3,7 (2022. gada 31. decembrī – 3,9), nodrošinot eiroobligāciju līgumisko noteikumu izpildi. 
 • Gada noslēdzošajā ceturksnī Eleving Group turpināja iepriekš aizsākto finansējuma struktūras diversifikāciju, uzsākot sarunas ar ACP Credit, kas darbojas uzņēmumu finansēšanā Centrāleiropas reģionā. 2024. gada janvārī sadarbība ir rezultējusies 10 milj. eiro investīcijā Grupas biznesa attīstībai Rumānijā.
 • Tāpat ir turpināts darbs pie vietējo obligāciju emisijas programmas Kenijā. Līdz pagājušā gada noslēgumam šīs programmas ietvaros bija piesaistīti vairāk nekā 13 milj. eiro.
 • Grupa turpina izvērtēt vairākus vietējā finansējuma kanālus, ar mērķi piesaistīt līdzekļus vietējās valūtās, tādejādi mazinot valūtas svārstību negatīvo ietekmi nākotnē. Ir likti pamati vairākām sadarbībām ar investīciju fondiem un bankām, par kuru rezultātiem tiks ziņots nākamā gada laikā.

 

*2022. gada peļņa koriģēta ar vienreizējām izmaksām: a) ar zaudējumiem no pārdošanai turētu uzņēmumu darbības norakstīšanas EUR 0,8 milj. apmērā.

 

Modestas Sudnius, Eleving Group izpilddirektors:

“Sākoties šim gadam, bija skaidrs, ka augstie inflācijas rādītāji un augošās aizņemšanās izmaksas izaicinās lielas klientu daļas saistību izpildes kvalitāti. Vienlaikus arī Eleving Group bija savas saistības, kuru pārvaldībai tika piešķirta īpaša nozīme. Un visbeidzot, mums bija mērķis vēl vairāk palielināt biznesa efektivitāti un rentabilitāti.

Atskatoties, varu teikt, ka mums bija pietiekami lieli izaicinājumi un arī ambiciozi mērķi, un ar vēl lielāku gandarījumu secinu, ka mums izdevās sasniegt lielāko daļu no tiem un pat vairāk. Mēs aizvadījām stabilu gadu, paaugstinot portfeļa kvalitāti. Turklāt gada otrajā pusē ielikām pamatu turpmākai izaugsmei 2024. gadā - integrējot patēriņa finanšu uzņēmumus Dienvidāfrikas reģionā, apgūstot potenciālu esošajos tirgos un nodrošinot finansējumu izaugsmei, emitējot jaunas obligācijas 50 milj. eiro apmērā.

Esam novērojuši, ka par spīti nenoteiktībai ekonomikā, pieprasījums pēc patēriņa finansēšanas produktiem nav samazinājies, un cilvēku spēja izpildīt savas saistības ir labāka nekā varēja cerēt augstas inflācijas un kredītlikmju apstākļos. Transportlīdzekļu finansēšanas segmentā pēc mazliet lēnāka sākuma, gada otrajā pusē atguvām cerēto biznesa dinamiku. Šīs svārstības bija sagaidāmas, jo cilvēki gluži vienkārši īslaicīgi atlika lielākus pirkumus. Tikmēr nenodrošināto patēriņa produktu bizness 2023. gadā attīstījās stabili. To veicināja konkurences pavājināšanās, kā arī efektīva iepriekš izveidotā plašā tiešsaistes un klātienes pārdošanas kanālu tīkla un klientu novērtēšanas sistēmas pielietošana.

Esam veiksmīgi īstenojuši finansējuma struktūras tālāku diversifikāciju, izmantojot dažādus finansējuma piesaistes kanālus, piemēram, starptautiskos fondus, banku aizdevumus, vietējās korporatīvās parādzīmes un, protams, neseno obligāciju emisiju, kuras rezultātā tika piesaistīti 50 miljoni eiro un uzlabots mūsu parāda atmaksāšanas profils. Turklāt mēs turpinām uzturēt racionālu saimniecisko darbību un stingru izmaksu disciplīnu. Kopā ar procesu digitalizāciju mums ir izdevies uzturēt ļoti rentablu biznesu pat augstas inflācijas apstākļos.

Pēdējos gados vairāk esam fokusējušies uz organisku izaugsmi Grupas esošajās biznesa līnijās. Tomēr ExpressCredit integrācija jau šobrīd paver mums iespēju paplašināt biznesu četros jauniegūtos Āfrikas tirgos, vienlaikus nezaudējot izaugsmi arī esošajos. Mēs esam atvērti jaunu iespēju izskatīšanai kā jaunu tirgu atvēršanas, tā arī konkurentu iegādes ziņā. Taču svarīgi uzsvērt, ka tā nebūs izaugsme uz peļņas rēķina, un tā kļūs par prioritāti tikai gadījumā, ja uzņēmumā tiks piesaistīts papildu ārējais pašu kapitāls. Mēs turpināsim aktīvi piedalīties kapitāla tirgos un izpētīsim visas iespējas, ko tie piedāvā. Tā kā mums ir labi diversificēts parāda vērtspapīru portfelis, kuram 2024. gadā nav būtisku dzēšanas termiņu, mēs koncentrēsimies uz potenciālu ārējā pašu kapitāla piesaisti, izpētot iespējas gan Baltijas tirgos, gan ārpus tiem. Arī IPO netiek izslēgts, kā viens no variantiem.

Grupa ir nostiprinājusi savas pozīcijas zaļās mobilitātes jomā, strauji paplašinot elektrisko automobiļu koplietošanas pakalpojumu Latvijā un elektrisko motociklu finansēšanas pakalpojumu Kenijā. Mūsu klienti 2023. gadā nobrauca vairāk nekā 3,2 miljonus kilometru, izmantojot tīru elektroenerģiju, tādējādi samazinot CO2 emisiju apmēru par vairāk nekā 300t, salīdzinot ar daudzumu, ko radītu tradicionālie transportlīdzekļi. Šogad vairāk nekā citus gadus redzam, ka cilvēki pievērsa lielāku uzmanību tā sauktajam cenas un ieguvuma kritērijam. Tas izpaudās ilgtspējīgākos lēmumos, t. i., lielāka pieprasījuma pēc videi draudzīgiem mobilitātes risinājumiem, kas ir arī ekonomiskāki vidējā un ilgtermiņā. Šī tendence, visticamāk, turpināsies arī nākamgad, tāpēc mēs sagaidām labus rezultātus no mūsu zaļās mobilitātes produktiem."

Māris Kreics, Eleving Group finanšu direktors:

“Neraugoties uz izaicinājumiem pilno gadu, ko raksturo augstās aizņēmumu procentu likmes un inflācija, Eleving Group sasniedza teicamus rezultātus visos nozīmīgākajos biznesa rādītājos. Grupas koriģētā EBITDA palielinājās līdz 77,2 milj. eiro, kas ir par 21% vairāk nekā gadu iepriekš. Tikmēr ieņēmumi, ieskaitot komisijas maksu un ar to saistītos ieņēmumus, pieauga līdz 191,1 milj. eiro, uzrādot aptuveni 9% izaugsmi. Neto peļņa pirms valūtas maiņas darījumiem sasniedza 29,8 milj. eiro jeb par 35% vairāk nekā attiecīgajā pārskata periodā pirms gada, savukārt neto portfelis gada beigās bija 320,2 milj. eiro.

Šis bija gads, kurā veltījām īpašas pūles, lai palielinātu biznesa efektivitāti un uzlabotu riska izmaksas. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, Grupa sasniedza arī augstāku relatīvo rentabilitāti, kas tai ļāva veiksmīgi absorbēt ārvalstu valūtas kursa svārstības. Paredzams, ka, pateicoties vietējam finansējumam un riska ierobežošanas pasākumiem, turpmākajos gados Eleving Group negatīvā ietekme no valūtas kursu svārstībām būs minimāla. Mēs arī nostiprinājām Grupas kapitalizācijas koeficientu, vienlaikus saglabājot ilgtspējīgu dividenžu izmaksas līmeni.

2023. gadā turpinājām dažādot Grupas finansējuma struktūru, piesaistot 7 milj. ASV dolāru no Verdant Capital Hybrid Fund Kenijas portfeļa izaugsmei. Turklāt veiksmīgi turpinājām arī parādzīmju programmu Kenijā, kuras ietvaros uzņēmējdarbības attīstībai piesaistījām vairāk nekā 13 milj. eiro. Turklāt 2023. gadā tika likti pamati veiksmīgai sadarbībai ar ACP Credit, kas darbojas uzņēmumu finansēšanā Centrāleiropas reģionā. Rezultātā 2024. gada sākumā Grupas meitasuzņēmums Rumānijā saņēma investīcijas 10 milj. eiro apmērā. Šī bija pirmā reize Grupas vēsturē, kad Rumānijas biznesam tika piesaistīts nozīmīgs ārējais finansējuma partneris. Tāpat esam attīstījuši savu elektrisko automobiļu koplietošanas pakalpojumu OX Drive, piesaistot 2,8 milj. eiro no Industra Bank tā autoparka paplašināšanai.

Protams, viens no gada svarīgākajiem notikumiem bija mūsu eiroobligāciju emisija un tai sekojošā kotēšana Baltijas un Frankfurtes biržās. Šī emisija ļāva piesaistīt 50 miljonus eiro un vairāk nekā 2000 jaunu investoru. Obligāciju emisija galvenokārt bija pielāgota esošajiem investoriem (privātajiem un profesionālajiem) no Baltijas valstīm. Apjoma ziņā šī bija viena no lielākajām korporatīvajām emisijām Baltijā pēdējo gadu laikā. Īpaši aktīvi bija privātie investori no Igaunijas. Varam secināt, ka uzņēmumi ar labu darbības vēsturi un veselīgu bilanci joprojām bauda vietējo privāto investoru atbalstu pat svārstīgos tirgus un investīciju vides apstākļos.

Turklāt vēlos atzīmēt, ka Fitch Ratings apstiprināja Eleving Group emitenta ilgtermiņa maksātspējas reitingu (IDR) un augstākā nodrošinājuma parāda reitingu (SDRR) ar "B-" vērtējumu un ar stabilu perspektīvu. Neraugoties uz globālajām ekonomiskajām problēmām, mēs jau ceturto gadu pēc kārtas esam saglabājuši šo novērtējumu.

 

Jāsecina, ka šis uzņēmumam bija veiksmīgs gads ar veselīgu izaugsmi, pamatotiem lēmumiem, kas nodrošināja gaidītos rezultātus, un spēcīgu finansiālo stāvokli. Tas veicinās mūsu globālā biznesa ilgtspējīgu attīstību nākotnē."

 

Pilnais nerevidētais konsolidētais pārskats par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2023. gada 31. decembrīhttps://eleving.com/investors/

 

Konferences zvans:

Konferences zvans angļu valodā ar Grupas vadības komandu, lai apspriestu rezultātus, ir paredzēts 2024. gada 14. februārī, plkst. 15:00 CET.

Reģistrācijas saite dalībai konferences zvanā pieejams šeit.

 

Kontaktinformācija:

Edgars Rauza, Investoru attiecību vadītājs

E-pasts: Edgars.rauza@eleving.com

 

Par Eleving Group

Eleving Group ir starptautiska finanšu tehnoloģiju uzņēmumu grupa ar plašu pārstāvniecību visā pasaulē. Grupa ir pārstāvēta trīs kontinentos un tās biznesa virzieni ietver transportlīdzekļu un patēriņa finansējuma pakalpojumus. Grupa, kas 2012. gadā tika dibināta ar Mogo zīmolu, patlaban darbojas 16 pasaules valstīs. Ar galveno mītnes vietu Latvijā, Eleving Group veic saimniecisko darbību Baltijā un Eiropā, Kaukāza un Centrālāzijas reģionos, kā arī Subsahāras reģionā un Austrumāfrikā.

 

Vairāk: www.eleving.com

 

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Šeit sniegtā informācija nav paredzēta pilnīgai vai daļējai, tiešai vai netiešai izpaušanai, publicēšanai vai izplatīšanai Amerikas Savienotājās Valstīs, Austrālijā, Kanādā, Honkongā, Japānā, Jaunzēlandē, Dienvidāfrikā vai citas valstīs, vai jebkādos citos apstākļos, kuros informācijas izpaušana, publicēšana vai izplatīšana būtu nelikumīga. Šeit sniegtā informācija neveido piedāvājumu vai pieprasījumu pārdot obligācijas nevienā jurisdikcijā, kura šāds piedāvājums, obligāciju pirkšana vai pārdošana būtu pretlikumīga pirms reģistrācijas, atbrīvojama no reģistrācijas vai kvalificējama saskaņā ar jebkuras šādas jurisdikcijas vērtspapīru likumiem. Personām, kuru rīcībā ir nonācis šis paziņojums, ir pienākums būt informētām un ievērot visus minētos ierobežojumus.

 

Šis paziņojums nav vērtspapīru piedāvājums pārdošanai Amerikas Savienotājās Valstīs. Obligācijas nav bijušas un netiks reģistrētas saskaņā ar Vērtspapīru likumu (Securities Act) vai saskaņā ar jebkurā ASV štatā piemērojamiem vērtspapīru likumiem, un obligācijas nedrīkst tieši vai netieši piedāvāt vai pārdot Amerikas Savienotajās Valstīs vai ASV dzīvojošu vai reģistrētu personu īpašumā vai labā, izņemot gadījumus, kad piemērojams izņēmums saskaņā ar Vērtspapīru likumu vai uz darījumu neattiecas Vērtspapīru likuma prasības par reģistrāciju.

Šis dokuments nav prospekts Direktīvas 2003/71/EK ("Prospektu direktīva") tās aktuālās redakcijas izpratnē un nav uzskatāms par publisku vērtspapīru piedāvājumu nevienā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī ("EEZ ").

 

Šis paziņojums nav obligāciju piedāvājums Apvienotas Karalistes sabiedrībai. Apvienotajā Karalistē nav un nebūs apstiprināts obligāciju prospekts. Attiecīgi šis paziņojums netiek izplatīts plašai sabiedrībai Apvienotajā Karalistē un to nedrīkst nodot tālāk. Informācija par šo paziņojumu kā finansiālu veicināšanu var izplatīt tikai un vienīgi: i) personām, kas atrodas ārpus Apvienotās Karalistes, vai ii) investīciju speciālistiem, uz kuriem attiecas 2000. gada Finanšu pakalpojumu un tirgu likuma.

 

19. panta 5. punkta (Finanšu veicināšanas) rīkojuma 2005 ("Rīkojums") (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion Order 2005 ("Order")), vai (iii) uzņēmumi ar augstu tīro vērtību un citas personas, kurām tas var tikt likumīgi paziņots, uz kuram attiecas Rīkojuma 49. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunkts (visas i), ii) un iii) apakšpunktā minētās personas sauktas par "Attiecīgajam personām"). Jebkurš uzaicinājums, piedāvājums vai vienošanas parakstīties, iegadāties vai citādi iegūt šādus vērtspapīrus tiks realizēts tikai ar Attiecīgajām personām. Neviena persona, kas nav Attiecīgā persona, nedrīkst rīkoties vai balstīties uz šo paziņojumu vai tā saturu.

 

TIKAI PROFESIONĀLI INVESTORI - ražotāja mērķa tirgus (direktīva 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem, II produktu pārvaldība) ir tikai atbilstoši darījumu partneri un tikai profesionāli klienti (visi izplatīšanas kanāli). Neviens privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas galvenais informācijas dokuments (GID) nav sagatavots, jo obligācijas nav gatavs produkts un tās piedāvās tikai atbilstošiem darījuma partneriem un profesionāliem klientiem.

 


Eleving_Group_Report_12M_2023_LV.pdf