Paskelbta: 2021-07-01 16:00:00 CEST
Zemaitijos Pienas
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Bendrovės stebėtojo tarybos nario atsistatydinimo iš pareigų

2021 m. liepos 01 d. gautas AB „Žemaitijos pienas“  stebėtojų tarybos narės Virginijos Vaitkuvienės prašymas atleisti iš stebėtojo tarybos nario einamų pareigų. Bendrovė šį prašymą išnagrinės ir teisės aktų nustatyta tvarka priims sprendimus.

Teisininkas

Gintaras Keliauskas

+ 370 68718399