Paskelbta: 2021-05-07 08:00:00 CEST
Klaipedos Nafta
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Klaipėdos nafta“ 2021 metų balandžio mėn. preliminarios veiklos pajamos

2021 m. balandžio mėn. Bendrovės naftos terminalų preliminarios pardavimo pajamos siekia 0,9 mln. eurų, ir lyginant su praėjusių metų balandžio mėn., yra 2,2 mln. eurų arba 71 proc. mažesnės. Naftos terminalų 2021 m. keturių mėnesių preliminarios pardavimo pajamos siekia 6,3 mln. eurų ir yra 41 proc. mažesnės nei 2020 m. atitinkamu laikotarpiu.

Preliminarios Bendrovės Klaipėdos SGD terminalo 2021 m. balandžio mėn. pardavimo pajamos yra 2,9 mln. eurų (2020 m. balandžio mėn. – 3,4 mln. eurų). Klaipėdos SGD terminalo reguliuojamos veiklos pajamas sudaro preliminari SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis (už metinius vartojimo pajėgumus), kintama dalis už išdujintą dujų kiekį ir SGD perkrovos pajamos. Klaipėdos SGD terminalo pajamų, gaunamų už metinius vartojimo pajėgumus, lygis nepriklauso nuo dujinimo apimčių. Pajamas tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), remdamasi nustatyta Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika ir apskaičiuodama jas visam ateinančių metų laikotarpiui. 2021 m. keturių mėnesių Klaipėdos SGD terminalo preliminarios pardavimo pajamos yra 20,3 proc. mažesnės nei atitinkamu 2020 m. laikotarpiu. Mažesnėms šios veiklos pajamoms įtakos turėjo tiek mažesnės dujinimo apimtys, lyginant su atitinkamu laikotarpiu prieš metus, tiek 2021 m. saugumo dedamosios proporcingas mažinimas, atsižvelgiant į  per 2014-2019 m. laikotarpį susidariusią Bendrovės reguliuojamai veiklai nustatytą investicijų grąžą viršijusią sumą, siekiančią 1,9 mln. eurų.

2021 m. balandžio mėn. Bendrovės komercinės SGD veiklos preliminarios pardavimo pajamos siekia 0,4 mln. eurų, ir lyginant su praėjusių metų kovo mėn., yra 0,2 mln. eurų  didesnės. Komercinės SGD veiklos tiek 2021 m., tiek 2020 m. keturių mėnesių preliminarios pardavimo pajamos siekia 1,0 mln. eurų.

Iš viso Bendrovės preliminarios 2021 m. sausio-balandžio mėn. pardavimo pajamos sudaro 19,1 mln. eurų ir yra 27,9 proc. mažesnės nei 2020 m. atitinkamu laikotarpiu (26,5 mln. eurų).

Preliminarios Bendrovės pajamos, mln. EUR:

 BalandisSausis-balandis
 2021 m.2020 m.Pokytis2021 m.2020 m.Pokytis
Naftos terminalų veikla0,93,1-71,0%6,310,7-41,1%
SGD terminalo veikla2,93,4-14,7%11,814,8-20,3%
Komercinė SGD veikla0,40,2100%1,01,00%
Iš viso4,26,7-37,3%19,126,5-27,9%

Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, tel. +370 694 80594