English Estonian
Avaldatud: 2022-03-31 07:59:49 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Punktid Technologies AS aktsiate tingimuslik kauplemisele võtmine Nasdaq Balti alternatiivturule First North

Tallinn, Eesti, 2022-03-31 07:59 CEST --  

Nasdaq Tallinna Börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon otsustas 30. märtsil 2022. a rahuldada Punktid Technologies AS-i taotluse ja võtta tema aktsiad nimiväärtusega 0,1 eurot (Punktid Technologies aktsia, ISIN kood: EE3100089160) kauplemisele Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldatavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North järgmistel tingimustel:

  • Pakkumine on toimunud vastavalt Ettevõtte Kirjelduses kirjeldatud tingimustele ja pakkumistulemused on avalikustatud;
  • Pakkumise õnnestumise korral on pakutavad aktsiad kantud investorite väärtpaberikontodele Eesti Väärtpaberite Registris;
  • Aktsiad on Eesti Väärtpaberite Registris registreeritud sama ISIN koodiga;
  • Emitent on pärast ülalnimetatud tingimuste täitmist esitanud Börsile tingimuste täitmise aruande.

   

Börs teavitab Punktid Technologies AS-i aktsiate esimesest kauplemispäevast eraldi.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.