Publicēts: 2014-03-13 12:24:15 CET
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

12. un 13. marta valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti (papildināta 13.martā)

Notikušajā konkurējošajā daudzcenu izsolē tika pārdoti visi Valsts kases piedāvātie vērtspapīri 12 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.

Izsoles dalībnieku kopējais pieprasījums bija 43,6 milj. EUR un pārsniedza piedāvājumu 3,6 reizes.

Valsts kase maksimālo pieļaujamo likmi noteica 0,45% līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme bija 0,374%, tāda pati kā iepriekšējā 12 mēnešu parādzīmju izsolē 2014.g. 12. februārī.

Ceturtdien, 13. martā, notikušajā fiksētas likmes vērtspapīru izsolē tika pārdotas visas Valsts kases piedāvātās 12 mēnešu parādzīmes 3,0 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.

Izsoles dalībnieku kopējais pieprasījums bija 8,0 milj.EUR un pārsniedza piedāvājumu 2,7 reizes.

 

         Eva Dzelme
         Valsts kases
         Preses sekretāre
         Tālr.67094324
         Mob.tālr.26499049
         e-pasts: eva.dzelme@kase.gov.lv
         http:// www.kase.gov.lv
         Twitter: @valstskase