Offentliggjort: 2019-01-15 13:45:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Prospekter/prospekt medd.
Selskabsmeddelelse nr. 6, 2019 - Tilføjelse til Nordea Kredits endelige vilkår
De endelige vilkår for stående fastforrentede inkonverterbare særligt
dækkede
realkreditobligationer, harfået tilføjet følgende
ISIN-koder:

Obligationer (stående med fast rente, inkonverterbare)

ISIN-kode 
  Nom.  Navn       Åbnings Lukke-   Udløbs-   Valuta
     
  rente/          -    dato    dato
            
        dato
       udløb
DK0002043587 1%   1NDAsEUAP21IT2Y 
17/01  28/02-2021 01/04-2021 EUR
       2021           
-2019
DK0002043660 1%   1NDAsEUAP22RF   17/01  28/02-2022 01/04-2022 
EUR
       2022           -2019
DK0002043744 1%   
1NDASDROOK24RF  17/01  31/08-2024 01/10-2024 DKK
       2024   
        -2019
DK0002043827 1%   1NDASDROOK20IT1Y 17/01  
31/08-2020 01/10-2020 DKK
DK0002043900 2020  1NDASDROOK21IT2Y -2019  
31/08-2021 01/10-2021 DKK
DK0002044049 1%   1NDAsEUOK20IT1Y  17/01  
31/08-2020 01/10-2020 EUR
       2021           -2019
   
    1%            17-01
       2020           
-2019

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99

Venlig
hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 


ENDELIGE VILKAR - STAENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE.pdf