English Estonian
Avaldatud: 2022-05-17 10:39:50 CEST
Arco Vara
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Arco Vara ASi aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

17.05.2022 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

 1. Kinnitada Arco Vara AS-i 2021. aasta majandusaasta aruanne.
 2. Kanda 31.12.2021 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 2071 tuhat eurot jaotamata kasumi hulka.

Maksta dividendi 0,06 eurot aktsia kohta. Dividend makstakse välja 4 osas alljärgnevalt:

 • 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.06.2022 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride, kellel on õigus saada vastavat dividendi, nimekiri (record date) fikseeritakse seisuga 08.06.2022.
 • 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.09.2022 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi record date on 08.09.2022.
 • 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.12.2022 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi record date on 08.12.2022.
 • 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.03.2023 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi record date on 08.03.2023.
 1. Kinnitada optsiooniprogramm vastavalt üldkoosoleku materjalide hulgas olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks tehtud optsiooniprogrammi tingimustele.
 2. Valida audiitor kaheks aastaks ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2022.a ja 2023.a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja AS-i PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitud lepingule.
 3. Kinnitada Arco Vara AS-i juhatuse tasustamispõhimõtted vastavalt üldkoosoleku materjalide hulgas olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks tehtud juhatuse tasustamispõhimõtetele.

Arco Vara ASi dividendimaksete ex-date

Arvestades, et dividende saama õigustatud aktsionäride nimekirjad fikseeritakse järgmistel kuupäevadel (record date):

 • 08.06.2022
 • 08.09.2022
 • 08.12.2022
 • 08.03.2023

Arco Vara AS informeerib, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päevad (ex-date) on vastavalt:

 • 07.06.2022
 • 07.09.2022
 • 07.12.2022
 • 07.03.2023.

 

Tiina Malm
Finantsjuht
Arco Vara AS
+372 6144 630
tiina.malm@arcovara.com

ManusArco Vara AGM presentatsioon EST.pdf