English Estonian
Avaldatud: 2018-08-28 11:04:46 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Baltic Horizon Fund´i võlakirjade noteerimisest Balti võlakirjade nimekirjas

Tallinn, Eesti, 2018-08-28 11:04 CEST --  

Nasdaq Tallinna Börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon otsustas täna, 28. augustil 2018. a rahuldada Northern Horizon Capital AS'i valitsetava fondi Baltic Horizon Fund´i taotlus ja noteerida tema poolt emiteeritud 30 000 võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot (Baltic Horizon Fund 5-aasta võlakiri 08.05.2023, ISIN kood: EE3300111467) Börsil, Võlakirjade nimekirjas.

Baltic Horizon Fund´i võlakirjade esimeseks noteerimis-/kauplemispäevaks on 30. august 2018. a või sellele lähedane järgnev kuupäev.

 Täiendav info:

Fondivalitseja nimi    Northern Horizon Capital AS
Fondivalitseja lühinimi    NHC
Fondi nimi    Baltic Horizon Fund
ISIN kood    EE3300111467
Lunastamiskuupäev    08.05.2023
Väärtpaberite nimiväärtus    1000 EUR
Väärtpaberite arv    30 000
Kogunimiväärtus    30 000 000 EUR
Tellimusraamatu lühinimi    NHCB042523A

 

Baltic Horizon Fund’i prospekt ja prospekti kokkuvõte on teatele lisatud.

 

Nasdaq Baltic

Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.


Listing Prospectus Baltic Horizon Fund 15-08-2018.pdf
Prospekti kokkuvote eesti keeles 15-08-2018.PDF