Publicerad: 2016-05-11 10:08:03 CEST
Formpipe Software AB
Börsmeddelande

Formpipe får Lasernet-order värd 2,1 Mkr

Formpipe får en order avseende ECM-produkten Lasernet via en partner i England. Det totala ordervärdet uppgår till 2,1 Mkr över en fyraårsperiod.

– Vår produkt för Input/output-management, Lasernet, fortsätter att vinna affärer till allt högre affärsvärden och vi fortsätter att stärka vår närvaro Europa. Som en del i arbetet med detta är det särskilt positivt att denna licensaffär kommer från vårt kontor i England. Vi etablerade försäljningsresurser i England under 2015 och ser ytterligare ett antal affärsmöjligheter framöver, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Formpipes kunder kan med Lasernet arbeta mer kostnads- och tidseffektivt genom att digitalisera och automatisera hanteringen av affärsdokument.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 1,3 Mkr att intäktsföras under andra kvartalet 2016, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 11 maj 2016.

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.


press_2016_05_11.pdf