Danish
Offentliggjort: 2022-03-31 10:54:31 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Accunia Invest

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Accunia Invest

Ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen er betinget af, at man besidder andele i foreningen mindst 5 bankdage før datoen for generalforsamlingens afholdelse, dvs. onsdag den 8. april 2022.

Dagsorden og tilhørende bilag, herunder årsrapport for 2021 med tilhørende revisionspåtegning, samt fuldstændige foreligger til eftersyn på foreningens kontor og er tilgængelige på accunia.com.

DK0060804052 – ACAECO – Accunia Invest EUR CLO Opportunity KL
DK0060804136 – ACACIGDKK – Accunia Invest EUR CLO Invest Grade DKK
DK0061149036 – ACKEHY – Accunia Invest European High Yield (KL)
DK0061267747 – ACAEUC – Accunia Invest European CLO AAA/AA AKK DKK

Dagsorden og årsrapport for 2021 er vedhæftet.

Kontaktperson:
Klaus Runge, tlf. +45 3332 7070.
Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på https://accunia.com/businesses/investments-funds.
Store Regnegade 5, 1, 1110 København K, tlf. 33 32 70 70, contact@accunia.com.

Vedhæftede filerBilag - best kompentencer.pdf
GF-indk KFAI 2022-04-20.pdf
kfai-ar2021-bod.pdf