Paskelbta: 2020-04-09 15:30:00 CEST
Zemaitijos Pienas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „Žemaitijos pienas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2020 m. balandžio 09 d. įvykęs AB „Žemaitijos pienas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas išklausė  auditorių išvadą, taip pat bendrovės 2019 m. konsoliduotą metinį pranešimą ir kitus pristatytus akcininkų susirinkimui dokumentus ir atitinkamais klausimais priėmė sprendimus.

Visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė alternatyviam sprendimo projektui ir patvirtino pelno paskirstymą, nusprendė skirti darbuotojų premijoms 1.000.000 eurų ir žaliavos tiekėjams metiniams priedams 1.350.000 eurų ir neskyrė dividendų akcininkams, taip pat priėmė kitus sprendimus darbotvarkės klausimais (sprendimai ir kiti dokumentai pridedami prie šio pranešimo).

Teisininkas
G. Keliauskas
 + 370 444 22208, g.keliauskas@zpienas.lt

Priedai


ZP valdymo ataskaita LT.pdf
Atlygio politika 20200409 Lt..pdf
ZP Auditor. patvirtinim. Metin. finansin ir vald.kodeks.2019 Lt. 20200409.pdf
Socialines atsakomybes ataskaita 2019 LT.pdf
Sprendimas 20200409 Lt_.pdf
Atsakingu asmenu patvirtinimas Lt.pdf