Avaldatud: 2021-07-09 08:00:00 CEST
Tallinna Sadam
Juhatuse vahearuanne

ASi Tallinna Sadam 2021. aasta II kvartali tegevusmahud

2021. aasta II kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 5,9 miljonit tonni kaupa ja 596 tuhat reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas kaubamaht 9% ja reisijate arv 12%. Laevakülastuste arv kasvas 14% 1836 külastuseni. Eesti mandri ja suursaarte vaheline reisijate arv kasvas 55% ja sõidukite arv 51% ning jäämurdja Botnica prahipäevade arv jäi eelneva aasta tasemele, laeva kasutusmäär oli II kvartalis 26%.

Tallinna Sadama juhatuse liikme finantsjuhi Marko Raidi sõnul kasvas kaubamaht taas jõudsalt eelkõige puistlasti ja ro-ro toel. „Puistlasti kasvu tõi peamiselt väetiste ja teravilja käitlemine. Ro-ro kaupade maht kasvas jätkuvalt tänu liinilaevade külastuste arvu ja sageduse suurenemisele eelkõige Muuga-Vuosaari liinil ning seoses maanteevedude nõudluse kasvuga. Samas oli eelneva aasta kaubamahu võrdlusbaas mõnevõrra tavapärasest madalam seoses pandeemia alguse negatiivsete mõjudega tootmisele ja tarneahelatele.“

Vedellasti kui suurima lastiliigi maht teises kvartalis ja poolaastas kokku vähenes mõnevõrra, turu üldised trendid II kvartalis oluliselt ei muutunud. „Suur osa regiooni vedellastist liigub läbi Venemaa oma sadamate ning ülejäänu osas oleme tihedas konkurentsis paljude teiste sadamatega. Konteinerkauba maht kasvas nii tonnides kui konteinerühikutes hoolimata olulistest tõrgetest konteinervoogude globaalsetes tarneahelates ja märkimisväärsest konteinervedude hinnatõusust,“ ütles Raid.

Reisijate arv kasvas teises kvartalis 12%, kuid poolaasta kokkuvõttes langes 54% tulenevalt jätkuvatest COVID-19 pandeemiaga seotud liikumispiirangutest ning ebastabiilsest olukorrast tingitud inimeste kindlustunde ja reisimise vähenemisest. Võrreldes eelmise aastaga oli mais ja aprillis reisijate arv suurem, juunis jällegi oluliselt väiksem kui aasta tagasi. 2020. aastal avati Soome-Eesti piir turistidele ilma piiranguteta juba juuni keskel, aga sel aastal  kehtisid Soome poolsed piirangud töörändele 7. juunini ja turistidele avati piir 21. juunil, kuid seejuures oluliste piirangutega. „Oleme siiski optimistlikumad kolmanda kvartali suvekuude osas, kuna täna taasavatakse Tallinn-Stockholmi liin ja juba on toimunud ka esimesed kruiisilaevakülastused, millele ootame kruiisihooaja jätkudes lisa,“ selgitas Raid.

Reisiparvlaevade tegevusmahtudest on näha, et inimesed reisisid sel aastal varasemast oluliselt rohkem Eesti suursaartele – osaliselt seetõttu, et 2020. aastaga sarnaseid siseriiklikke liikumispiiranguid ei kehtestatud. Jäämurdja Botnica jätkas eelmise aastaga samal kursil ning siirdus juuni lõpus Kanadasse Baffini saare lähedale suvetööle.

Tallinna Sadama grupi 2021. aasta II kvartali ja 6 kuu tegevusmahud:

  II kvartal II kvartal muutus 6 kuud 6 kuud muutus
  2021 2020 % 2021 2020 %

 
Kaubavood lastiliikide lõikes
(tuh tonni)
5 893 5 421 8,7% 11 168 10 235 9,1%
Vedellast 2 352 2 555 -7,9% 4 420 4 716 -6,3%
Ro-ro kaubad 1 677 1 349 24,4% 3 219 2 682 20,0%
Puistlast 1 259 947 33,0% 2 361 1 714 37,8%
Kaup konteinerites 483 432 12,0% 926 888 4,2%
Konteinerid TEU 57 826 53 956 7,2% 109 932 104 465 5,2%
Segalast 120 137 -12,3% 242 234 3,5%
Mitte-mereline 0 2 - 0 2 -
             
Reisijate arv liinide lõikes
(tuh inimest)
596 531 12,3% 969 2 083 -53,5%
Tallinn-Helsingi 545 489 11,4% 878 1 883 -53,4%
Tallinn-Stockholm 0 0 - 0 136 -100,0%
Muuga-Vuosaari 32 28 12,8% 62 43 42,1%
Tallinn-Peterburi 0 0 - 0 0 -
Kruiisireisijad (traditsiooniline) 0 0 - 0 0 -
Muud 20 13 46,0% 29 20 44,7%
             
Laevakülastuste arv 1 836 1 612 13,9% 3 514 3 197 9,9%
Kaubalaevad 436 440 -0,9% 795 817 -2,7%
Reisilaevad (sh Ro-Pax) 1 400 1 172 19,5% 2 719 2 380 14,2%
Kruiisilaevad (traditsioonilised) 0 0 - 0 0 -
             
Reisiparvlaevad*
(Saaremaa ja Hiiumaa liinid)
           
Reisijate arv (tuh inimest) 584 377 54,7% 853 681 25,3%
Sõidukite arv (tuh sõidukit) 297 197 50,8% 455 351 29,5%
             
Jäämurdja Botnica            
Prahipäevade arv 24 24 0,0% 114 115 -0,9%
Kasutusmäär (%) 26% 26% 0 63% 63% 0

*Reisiparvlaevade veomahud näitavad teenuse üldist nõudlust, kuid ei mõjuta otseselt reisiparvlaevade segmendi finantstulemusi, kuna üleveoteenuse lepingus on tasu fikseeritud sõltumata reisijate ja sõidukite arvust.

Täpsem statistika reisijate rahvuse, soo ja liinide lõikes kuude kaupa on jälgitav Tallinna Sadama kodulehel: https://ts.ee/statistika. Lisaks on saadaval ka kvartaalsed põhinäitajad ja kaubamaht lastiliigiti sadamate lõikes xlsx formaadis: https://www.ts.ee/investor/pohinaitajad/

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2020. a müügitulu oli 107,4 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 58,4 miljonit eurot ning kasum 28,5 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee

ManusTallinna Sadam KPI Q2 2021 EST.pdf