Paskelbta: 2020-12-22 07:19:15 CET
Linas Agro Group
Kita informacija

AB „Linas Agro Group“ 2021 m. investuotojo kalendorius

Svarbios informacijos skelbimo datos 2021 metais:


2021 m. kovo 17 d.                       Internetinis seminaras investuotojams apie neaudituotus 2020–2021 finansinių metų pirmo pusmečio finansinius ir veiklos rezultatus.

2021 m. kovo 15 d.                       2020–2021 finansinių metų 6 mėnesių neaudituota tarpinė informacija.

2021 m. gegužės 31 d.                  2020–2021 finansinių metų 9 mėnesių neaudituota tarpinė informacija.

2021 m. rugpjūčio 31 d.                 2020–2021 finansinių metų 12 mėnesių neaudituota tarpinė informacija.

40 sav. (2021 m. spalio 4–8 d.)      Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą.

43 sav. (2021 m. spalio 25–29 d.)  Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai ir 2020–2021 finansinių metų audituoti rezultatai.

2021 m. lapkričio 4 d.                    Internetinis seminaras investuotojams apie audituotus 2020–2021 finansinių metų finansinius ir veiklos rezultatus.

2021 m. lapkričio 30 d.                  2021–2022 finansinių metų 3 mėnesių neaudituota tarpinė informacija.


Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Finansų direktorius
Mažvydas Šileika
Mob. 8 619 19 403
E. p. m.sileika@linasagro.lt