Published: 2020-04-29 13:20:12 CEST
Pillar Capital, AS
Finanšu kalendārs

Par izmaiņām finanšu kalendārā

Rīga, Latvija, 2020-04-29 13:20 CEST -- Informējam, ka New Hanza Capital, AS koncerna konsolidētie un sabiedrības atsevišķie revidētie finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī tiks publicēti periodā no 15.06.2020 līdz 19.06.2020.

Izmaiņas pārskatu publicēšanas datumos saistītas ar valstī noteikto ārkārtas situāciju un ierobežojumiem vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai.

Kopš marta vidus New Hanza Capital, AS strādā attālinātā režīmā, tādēļ ir būtiski palēnināta informācijas apmaiņa uzņēmumā un ar pārskata revīzijā iesaistītām pusēm, kas, ievērojot esošo uzņēmumu skaitu un informācijas apjomu koncernā, ietekmē pārskata sagatavošanas laiku.

Papildus informējam, ka New Hanza Capital, AS finanšu pārskati par 2020. gadu tiks publicēti iepriekš finanšu kalendārā noteiktajos termiņos.

         Artūrs Eglītis
         Komunikācijas vadītājs
         New Hanza Capital, AS