English Latvian
Publicēts: 2023-12-04 08:35:00 CET
Attīstības finanšu institūcija Altum
Finanšu kalendārs

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” 2024. gada finanšu kalendārs

Iekšējā informācija, 2023-12-04 08:35 CET -- Nerevidēti starpposmu saīsinātie finanšu pārskati tiks publiskoti šādos termiņos:

  • Finanšu pārskats par 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2023. gada 31. decembrī, laika posmā no 27.02.2024. līdz 29.02.2024.
  • Finanšu pārskats par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2024. gada 31. martā,
    laika posmā no 29.05.2024. līdz 31.05.2024.
  • Finanšu pārskats par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2024. gada 30. jūnijā,
    laika posmā no 28.08.2024. līdz 30.08.2024.
  • Finanšu pārskats par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2024. gada 30. septembrī, laika posmā no 27.11.2024. līdz 29.11.2024.

Revidēts gada pārskats par 2023. gadu tiks publiskots šādā termiņā:

  • Gada pārskats par 2023. gadu,

laika posmā no 28.03.2024. līdz 30.04.2024.

 

         Laura Lapkovska
         Investoru attiecību daļa
         Tel.: +371 2616 5699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv