Paskelbta: 2015-12-10 08:43:53 CET
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2015 m. lapkričio mėnesį

2015 m. lapkričio mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 8,6 mln. EUR arba 25% mažesni negu 2014 m. lapkričio mėnesį. Bendrovės pardavimai 2015 m. sausio - lapkričio mėn. buvo 77,5 mln. EUR arba 24% mažesni negu per tą patį laikotarpį 2014 m.

 

 

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102