English Lithuanian
Paskelbta: 2023-12-22 15:00:00 CET
APB "Apranga"
Kita informacija

„Aprangos“ grupės 2024 m. investuotojo kalendorius

„Aprangos“ grupės reglamentuojamą informaciją bei informaciją investuotojams 2024 metais planuojama skelbti tokia tvarka:

2024.01.03 - 2023 m. gruodžio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2024.02.01 - 2024 m. sausio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2024.02.28 - 2023 m. 12 mėnesių tarpinė informacija
2024.03.01 - 2024 m. vasario mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2024.04.02 - 2024 m. kovo mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2024.04.03 - Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
2024.04.26 - 2024 m. 3 mėnesių tarpinė informacija
2024.04.30 - Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai
2024.04.30 - 2023 m. metinė informacija
2024.05.02 - 2024 m. balandžio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2024.06.03 - 2024 m. gegužės mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2024.07.01 - 2024 m. birželio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2024.07.26 - 2024 m. 6 mėnesių tarpinė informacija
2024.08.01 - 2024 m. liepos mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2024.09.02 - 2024 m. rugpjūčio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2024.10.01 - 2024 m. rugsėjo mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2024.10.29 - 2024 m. 9 mėnesių tarpinė informacija
2024.11.04 - 2024 m. spalio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2024.12.02 - 2024 m. lapkričio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390801