Avaldatud: 2019-09-26 07:00:00 CEST
LHV Group
Uute aktsiate emiteerimine

LHV Groupi aktsiate pakkumise märkimistulemused

Kolmapäeval, 25. septembril 2019 lõppes AS-i LHV Group märkimiste eesõiguse vormis toimunud kuni 2 200 000 uue aktsia avalik pakkumine. Märkimisest võttis osa 3789 investorit, märkides pakutavaid aktsiaid kokku 32,4 miljoni euro eest.

Emissiooni märkimisperiood algas 11. septembril 2019 kell 10.00 ning lõppes 25. septembril 2019 kell 16.00. Ühe pakutava aktsia hind oli 11,50 eurot, millest 1 euro moodustas nimiväärtus ja 10,50 eurot ülekurss.

LHV nõukogu otsustas pakkumise jaotuse ning pakkumise raames emiteeritakse ja jaotatakse 2 200 000 uut aktsiat. Uute aktsiate emiteerimise tulemusena saab LHV aktsiakapitali suuruseks pärast aktsiakapitali suurendamise registreerimist Eesti äriregistris olema 28 454 079 eurot ning aktsiatega esindatud hääleõiguste koguarv on 28 454 079.

Kooskõlas prospektiga otsustas LHV nõukogu pakutavate aktsiate jaotuse järgmiste põhimõtete järgi:

  • Pakutavaid aktsiad jaotati üksnes isikutele, kellele kuulus vähemalt üks LHV aktsiate märkimise eesõigus 25. septembri 2019 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (Fikseerimispäev), ülejäänud korraldused tühistati;
  • Kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti;
  • Kõigile märkijatele, kellele kuulus Fikseerimispäeval vastava isiku poolt märgitud aktsiatega sama arv märkimise eesõigusi, jaotati täies mahus nende poolt märgitud aktsiad (Garanteeritud Jaotus);
  • Garanteeritud Jaotuse raames jaotati 3602 investorile 2 043 946 aktsiat, mis moodustab 93% pakkumise kogumahust;
  • Kõigile märkijatele, kes märkisid rohkem pakutavaid aktsiaid, kui neile kuulunud märkimisõiguste arv, jaotati aktsiaid proportsionaalselt neile kuulunud märkimisõiguste arvuga (nii palju kui matemaatiliselt võimalik), kuid mitte rohkem kui isiku poolt märgitud aktsiate arv (Täiendav Jaotus);
  • Täiendava Jaotuse raames jaotati 1479 investorile 156 054 aktsiat, mis moodustab 7% pakkumise kogumahust.

"LHV aktsionäride huvi olemasolevale aktsionäridele suunatud aktsiaemissiooni vastu oli kõrge. Emissioonis osales 3377 olemasolevat aktsionäri, kes märkisid kokku 24,7 miljoni euro ulatuses uusi aktsiaid. Samas olid märkimise eesõigused eraldi kaubeldavad, mistõttu said märkimisõiguste soetamise kaudu emissioonist osa võtta ka uued investorid, kes märkisid kokku 7,8 miljoni euro ulatuses uusi aktsiaid. Astusime edasi tugeva sammu oma ärimahtude kasvatamiseks," kommenteeris LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu.

Investoritelt kaasatavat kapitali kasutab LHV esimese taseme omavahendite koosseisus ärimahtude kasvuks, sealhulgas LHV Panga poolt plaanitud Danske Banki Eesti eraklientide laenuportfellist koosneva käitise omandamiseks.

Uued aktsiad kantakse investorite väärtpaberikontodele eeldatavalt 1. oktoobril 2019 või sellele lähedasel kuupäeval (arvelduse ajal kannavad uued aktsiad ajutist ISIN koodi). Uued aktsiad noteeritakse ja nendega kauplemine Nasdaq Tallinna Börsi Balti Põhinimekirjas algab 14. oktoobril või sellele lähedasel kuupäeval, pärast LHV aktsiakapitali suurendamise registreerimist Eesti äriregistris.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 420 inimese. LHV pangateenuseid kasutab üle 185 000 kliendi ja LHV hallatavatel pensionifondidel on 177 000 aktiivset klienti.

 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee