Avaldatud: 2015-06-18 11:41:37 CEST
Trigon Property Development
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

TPD: Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused 18.06.2015

AS Trigon Property Development (registrikood 10106774) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 18. juunil 2015.a. Tallinnas, Viru Väljak 2.

Üldkoosolek algas kell 10:00 ja lõppes kell 10.30. Üldkoosolekul oli aktsiatega esindatud 2 682 192 häält, mis moodustab 59,62 % kõigist aktsiatega määratud häältest. Üldkoosolek oli pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

1. 2014. a. majandusaasta aruande kinnitamine
AS Trigon Property Development aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada 2 682 192 hääle ehk 100% poolthäälega 2014. a. majandusaasta  aruande, mille kohaselt  AS Trigon Property Development konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2014. a. oli 2 587 790 eurot ning aruandeaasta puhaskasum oli 252 476 eurot.

2. 2014.a. majandusaasta kasumi jaotamine
AS Trigon Property Development aktsionäride üldkoosolek otsustas 2 682 192 hääle ehk 100% poolthäälega kanda 2014.a. majandusaasta puhaskasum summas 252 476 eurot eelmiste perioodide kahjumi katmiseks.

3. 2015. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine
AS Trigon Property Development aktsionäride üldkoosolek otsustas 2 682 192 hääle ehk 100% poolthäälega valida 2015.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

 

Ülo Adamson
Nõukogu esimees
+372 66 79 200
info@trigonproperty.com