Paskelbta: 2021-04-09 13:04:55 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. balandžio 08 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-04-09 13:04 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. balandžio 08 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 38,5899 96,7582 18,3621 163115,3992
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,5414 2746,8111 1,6035 701831,7701
INVL Baltijos fondas 41,1205 0,960591 12,9184 208227,986669

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com