Published: 2018-06-14 10:08:49 CEST
SEBinvest
Articles of association

Offentliggørelse af vedtægter, Investeringsforeningen SEBinvest

Under henvisning til meddelelser af den 22. marts og 18. april offentliggøres hermed vedtægter godkendt af Finanstilsynet.  

De seneste vedtægter kan downloades på foreningens hjemmeside sebinvest.dk

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Peter Kock, direktør for foreningens investeringsforvaltningsselskab.

Vedtægterne er vedhæftet. 

Attachment


2018 04 18 - Vedtgter SEBinvest.pdf